Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

Februari 2023

Hej,

Ett välbehövligt sportlov står för dörren. Efter utvecklingssamtalen i början av januari har eleverna arbetat mot sina mål och har nu i mitten av februari börjat redovisa, avklarat kurser och utvärderat schema och strategier. Solen gör oss sällskap mer och mer och vittnar om ljusare tider. Likaså vittnar elevernas aktivitet på fotbollsplanen och i parken på rasterna om varmare väder. Ett säkert vårtecken.

Kunskapsskolans kvalitetsarbete
I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår flera olika processer och viktiga arbeten. Som grund till arbetet utgår vi från bland annat enkät- och betygsresultat. Nu i vår har vi två stora avstamp i vårt kvalitetsarbete: mitterminsprognosen och elev- och föräldraenkäten.

Mitterminsprognosen är en uppföljning av varje elevs målsättning, både för terminsmål och slutmål. Lärarna tittar på varje elevs mål i varje ämne och det arbete som gjorts och ser hur väl eleven når upp till sitt mål. Utifrån den prognosen tittar lärarna på sin undervisning och gör förändringar och omarbetningar av sin planering för att kunna ge eleverna de bästa förutsättningarna för att ta till sig nya kunskaper och utvecklas mot sina mål.

I början av mars har vi vår stora elev- och föräldraenkät. En viktig undersökning där vi ställer frågor kring allt från undervisning till personlig handledning och trygghet och trivsel. Utifrån svaren arbetar vi vidare för att både ta vara på de områden som fungerar väl och utveckla och revidera arbetet kring de områden som elever och ni vårdnadshavare tycker behöver förändras. Resultaten från både prognosen och enkäten är viktiga byggstenar i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vänligen,
Åsa Klein
rektor Kunskapsskolan Lund

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.