Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Lund

Rektor Åsa Klein berättar om händelser på skolan.

Augusti 2023

Hej!

Nu är det äntligen dags för ett nytt läsår. Välkommen alla nya vårdnadshavare och välkomna tillbaka till er som varit med innan. Efter några veckor med uppstart för oss medarbetare längtar vi nu efter att träffa eleverna och starta igång terminen.

Kontakt och information
För att komma i kontakt med skolan vänder ni er i första hand till ert barns basgruppshandledare. De nås via mejl och alla mejladresser hittar ni på vår hemsida. Basgruppshandledarna svarar så fort de får möjlighet. Behöver ni komma i kontakt med mig, biträdande rektor, koordinator eller någon annan lärare eller medarbetare finns mejladresser och telefonnummer också på hemsidan.

Varje vecka skickar arbetslaget ut ett veckobrev med information kring skolarbetet och vad som händer på skolan. Där får ni generell information kring vad som händer i årskursen. För att få information kring ditt barns skolgång är det elevens loggbok och vårt elevdokumentationssystem som ni kan titta i och följa tillsammans med ert barn. Några gånger per termin får ni också ett rektorsbrev där jag berättar kring skolans arbete i stort.

Elever och personal
Inför läsåret 2023/2024 är vi 460 elever och 30 lärare. Vi är två basgrupper i varje årskurs på mellanstadiet och fem basgrupper i varje årskurs på högstadiet.

Målsättning 2023/2024
Utifrån hur ni vårdnadshavare och våra elever svarade i vår stora enkät i våras och våra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar har vi inför detta läsår tre fokusområden.

  • Tydliggörande pedagogik
  • Elevhälsa
  • Skolkultur

Dessa tre fokusområden går hand i hand med varandra och vi kommer i vårt utvecklingsarbete arbeta med tillgängliga lärmiljöer, att arbeta coachande och strukturera upp våra undervisningspass. Under året kommer vi också satsa på olika schemabrytande aktiviteter för att stärka elevgruppen och kunna arbeta med våra värderingar på olika sätt. Även externa aktörer kommer att bjudas in för att vidga våra vyer och diskussioner.

Betygsutfall och blick framåt
Förra årets årskurs 9 gick ut med ett meritvärde på 249 poäng. Andel gymnasiebehöriga för årskursen var 96%. Vi är otroligt stolta över våra nior som utifrån sina personliga målsättningar har arbetat med strategier och hittat vägar i sitt eget lärande.

Årets nior hade i våras ett meritvärde på 248 i årskurs 8, ett riktigt bra utgångsläge för detta, deras sista år i grundskolan. Nu ska de under sitt sista år förfina och fördjupa strategier, målmedvetet arbeta mot sina personliga mål och utmana sig att nå lite längre än vad de tror är möjligt.

Viktiga datum
Kalendarium för läsåret hittar ni på vår hemsida. Där hittar ni datum för till exempel lov, studiedagar och avslutningsdagar. Övriga datum att hålla lite extra koll på är:

  • Föräldramöte + föräldrautbildning årskurs 4-6 den 26 september
  • Föräldramöte + föräldrautbildning årskurs 7 den 19 september
  • Föräldramöte årskurs 8 den 26 september
  • Föräldramöte årskurs 9 den 10 oktober

Tid för föräldramöten meddelas senare i veckobrev av respektive årskurs.

Den 28-29 september åker årskurs 7 på läger. Mer information kommer från arbetslaget.

Årets första föräldraråd är den 11 oktober klockan 17:30-18:30. På föräldramötet kommer ni att välja basgruppsrepresentant. På föräldraråden samtalar vi kring skolan och samverkar vårdnadshavare och skola. Ibland finns även representanter för elevrådet med.

Nytt för i år - mobilhantering, workshopbokning och frånvarorapportering
Från och med skolstart kommer vi på Kunskapsskolan Lund att samla in alla elevers mobiltelefoner på morgonen och lämna tillbaka dem på eftermiddagen. Detta gör vi i ett led att hjälpa eleverna att fokusera, skapa studiero i undervisningen men också ro på raster och i förflyttning till vår nya idrottshall. Information kring mobilhanteringen hittar ni här.

Det nya workshopbokningssystemet ger en tydlig överblick över vilka workshops och salar som är tillgängliga samt vilka ämneslärare som undervisar i dessa. I systemet sammanlänkas elevernas loggbok och arbetsmål, vilket gör att lärarna kan planera och strukturera sin undervisning i workshop på ett bättre sätt. Eleverna kan också göra ett antal val vid bokningen som gör att läraren redan innan passet kan se om eleverna till exempel behöver hjälp med en särskild uppgift eller om de behöver redovisa något.

Det nya bokningssystemet skapar ännu bättre möjligheter för att eleverna ska få en personligt utformad utbildning utifrån deras förutsättningar, behov och mål. Systemet skapar också en större delaktighet där eleverna kan vara med och påverka sin skoldag i större utsträckning. Planeringen sker som vanligt alltid med hjälp från de personliga handledarna.

Frånvaroanmälan sker via Kunskapsskolans vårdnadshavarportal. Där kan ni också se en översikt på eventuell frånvaro för ert/era barn. Från och med läsåret 23/24 anmäler inte vårdnadshavare sina barns frånvaro via Skola 24 längre. Här kan ni läsa mer om workshopbokning och frånvarorapportering.

På måndag kör vi igång med första skoldagen för alla elever. Det kommer att vara mycket nytt oavsett om man går här sedan tidigare eller är här för första gången. Vi ser mycket fram emot att få träffa alla!

Vänligen,
Åsa Klein

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.