Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Motala

Rektor Anna Cervin berättar om händelser på skolan.

Juni 2024

När vi nu närmar oss slutet av läsåret vill jag ta tillfället i akt att reflektera över vårt allra första läsår tillsammans och dela några tankar om vad vi har uppnått så här långt. Det har varit ett år fyllt av utmaningar och glädje och jag är oerhört stolt över hur vi alla har arbetat hårt och stöttat varandra för att komma dit vi är idag. Även om vi har kommit långt i vårt arbete så behöver vi fortsätta utvecklas. Efter att noga analyserat elev- och föräldraenkäten under våren ser vi att vi behöver arbeta vidare med att stärka elevernas trivsel, trygghet och studiero och det är något vi kommer att fokusera på under hösten. Jag är mycket tacksam för ert engagemang och er hjälp med att utveckla vår skola.

Under läsåret har våra elever visat en stor vilja att lära och utvecklas. Vi har sett elever ta stora kliv framåt, både kunskapsmässigt och personligt. Varje framsteg, stort som smått, är en påminnelse om hur mycket potential våra elever har!

Jag vill rikta ett stort tack till alla föräldrar och vårdnadshavare! Ert engagemang i era barns utbildning och ert samarbete med oss är en nyckel till framgång för våra elever. Ni har deltagit i föräldramöten och stöttat era barn genom tankar och utmaningar. Er närvaro och ert stöd har gjort stor skillnad.

När vi nu går in i sommarlovet, med dagar av välförtjänt vila för våra elever, vill jag uppmuntra er alla att njuta av tiden. Sommarlovet är en tid för återhämtning, men också för att förbereda sig för nya möjligheter. När vi ses igen till hösten, kommer vi vara redo att fortsätta vår gemensamma resa med förnyad energi och engagemang för att nå längre än vi gjorde detta läsår.

Avslutningsvis vill jag tacka för detta läsår.

Jag önskar er alla en härlig sommar!

Med vänlig hälsning
Anna Cervin
Rektor, Kunskapsskolan Motala
Tel: 0733- 173454
anna.cervin@kunskapsskolan.se


Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.