Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev augusti 2018

Hej,

Välkomna till läsår 18/19! Skolan är detta läsår som vanligt helt full med elever i årskurs 6-9, totalt cirka 440 elever och vi har många kvar i kön. Vi är väldigt glada att så många vill gå på Kunskapsskolan Nacka. Känslan är att detta läsår kommer att bli det bästa någonsin för oss, och vi siktar på att slå de 280 poäng som avgående årskurs 9 hade i genomsnittligt meritvärde i våras.

Vi i personalen har jobbat i två veckor före elevernas ankomst med planeringar, ämnesfördjupningar samt arbetat oss samman för att skapa samsyn kring skolans alla processer. Nya lärare har fördjupat sig i Kunskapsskolans koncept och bidragit med både energi och nya ögon utifrån på verksamheten för att utveckla skolan ytterligare. Det var dock först i måndags, när eleverna kom till skolan, som vår arbetsplats kändes komplett. Alla elever är väldigt efterlängtade och det är med stor tillförsikt som vi går in i detta läsår.

Jag vill också passa på att särskilt välkomna alla nya elevers föräldrar till skolan!

Kvalitetsplan
I årets kvalitetsplan har vi valt att prioritera områdena ph-samtal och arbete i workshop. Vi tror att om vi ökar kvaliteten på ph-samtalen ytterligare något kommer detta medföra många goda effekter på elevernas lärande och studiemiljön som helhet. Samma sak när det gäller arbete i workshop; detta är ett av de grundläggande arbetsmomenten på Kunskapsskolan och där behöver vi alltid arbeta för att förbättra oss.

Information om Kunskapsskolans personuppgiftsbehandling
Du får denna information eftersom vi behandlar dina och ditt barns personuppgifter. Kunskapsskolan vill gärna förklara varför vi gör det och på vilket sätt.

Du fick säkert en tämligen omfattande mängd e-postmeddelanden från olika företag kring den 25 maj i år där de informerade dig med anledning av GDPR om att du fanns i deras databas.

Kunskapsskolan har sedan 2016 arbetat med att förbereda inför GDPR genom att kartlägga vilka personuppgifter vi behandlar kring våra elever och även vårdnadshavare. Till exempel använder Kunskapsskolan en stor mängd pedagogiska appar i olika omfattning på skolorna. I princip alla dessa registrerar personuppgifter. Vi har nyligen etablerat en certifieringsprocess internt kring hur vi säkrar att vi bara använder säkra och seriösa appar. Till exempel skriver vi personuppgiftsbiträdesavtal med alla leverantörer av appar vi använder, som bland annat förbjuder företagen bakom apparna att sälja vidare elevernas personuppgifter. Det är oerhört viktigt för Kunskapsskolan att elevernas personuppgifter inte används för andra ändamål än i rent pedagogiskt syfte och endast inom ramen för Kunskapsskolans verksamhet.

Vi har också information om hur vi behandlar personuppgifter på vår hemsida, kunskapsskolan.se. Vi rekommenderar dig att läsa den. Där finns mer information om hur vi gör och varför samt dina rättigheter.

Vi lagrar personuppgifterna i säkra datasystem som uppfyller de krav som ställs. Känsliga personuppgifter lagras i system med fler-faktorsinloggning och är endast tillgängliga för de roller på skolan som måste ha tillgång till dessa. Vissa icke känsliga personuppgifter lagras i Google-drive, till exempel betygslistor och dokumentation kring kunskapsutveckling. Vi gallrar regelbundet personuppgifter vi inte längre behöver.

De allra flesta personuppgifter vi behandlar kring våra elever är nödvändiga för att kunna bedriva utbildning. Bland annat ställer skollagen och andra skolförfattningar krav på viss dokumentation som innefattar personuppgifter.

I de fall vi inte anser att det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att bedriva utbildning, kommer vi att utan undantag be om samtycke. Det kan till exempel handla om att synas på bild på vår webbplats. Mer om detta finns alltså att läsa på vår hemsida. Vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter går det även att skicka ett e-post till gdpr@kunskapsskolan.se.

På grund av att GDPR nu gäller så kommer du förmodligen märka en viss skillnad i höst. Till exempel kommer vi inte kunna skicka e-post till dig på samma sätt som förr eftersom det är hårdare krav på vad vi får skriva i e-post. I stället kommer vi att ringa, alternativt e-posta er för att bli uppringda.

Om du har några frågor är du så klart välkommen att prata med mig alternativt skicka ett e-post till gdpr@kunskapsskolan.se.

Skola24
V.35 drar vi igång på ordinarie schema. Eleverna har då lagts in i skola24 och ni kommer att få sms vid första frånvaron varje dag för ert barn. För att sjukanmäla ert barn ringer ni på nummer 0515-869 05, alternativt går in på skola24.se och sjukanmäler där. Observera att om det gäller sjukskrivning del av dag är det endast på Skola24.se som det går att göra.

Alla nya användare ska ha fått en aktiveringslänk från Skola24 till sin e-post. Om ni inte fått det, kontakta ert barns handledare.

Observera också att ni kommer att få ett sms om frånvaro även om ni har sjukanmält ert barn. Detta för att undvika att barnen sjukanmäler sig själva utan föräldrars vetskap.

Info från Nacka kommun
Sätt färg på din fritid! För dig 7-19 år finns många roliga kulturkurser att gå på fritiden i höst. Vill du kanske kombinera gitarrlektioner med fotokurs? Testa cirkus och måleri? Eller spela teater och saxofon? Sök bland kurserna och anmäl dig på: www.nacka.se/kulturskolor.

Med vänlig hälsning,
Christopher Adermark
Rektor

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.