Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev december 2018

Nu återstår inte många dagar av höstterminen och det är snart dags att ta en paus, njuta av kommande festligheter och sedan satsa framåt inför 2019. Eleverna kommer att gå en kort dag i skolan fredagen den 21 december och sedan börjar de inte förrän måndagen den 7 januari. Första skolveckan kommer eleverna att gå hem efter lunch för att vi ska kunna genomföra alla utvecklingssamtal så tidigt på terminen som möjligt.

Avslutning och andra viktiga datum
Terminens avslutning äger rum i kyrkan. Mer information om tider kommer från arbetslagen i veckobreven. För mer information om viktiga datum, se kalendariet på vår hemsida.

Antagning till nästa läsår
I början av januari börjar vår antagning av nya elever inför nästkommande läsår.

Har ni yngre barn som vill gå hos oss är det bra om ni säkerställer att de står i kö och att de är sammankopplade med det barn som nu är elev. Då får ni syskonförtur i antagningen.

Logga in i kösystemet med den inloggning ni själva en gång skapat eller kontakta koordinator Helen Billinger om ni är osäkra.

Akut kontakt med skolan
Det har under terminen dykt upp frågeställningar hur man gör för att komma i kontakt med skolan vid akuta ärenden. Skolan har ett telefonnummer på hemsidan, som används i första hand. Det finns även direktnummer till flera medarbetare på sidan “medarbetare” som man kan ringa om svar uteblir på första numret.

Medarbetarenkät
Medarbetarundersökningen, som är den första av Kunskapsskolans tre årliga enkäter, har genomförts under hösten och är tillsammans med elev- och föräldraenkäten en viktig del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Glädjande nog går vi framåt på samtliga frågor, vilket också märks på den fina stämningen i medarbetargruppen!

Datorer
Med varje elevdator ingår en garanti, som innebär att om datorn går sönder kan vi skicka in den på reparation kostnadsfritt. Vi har då lånedatorer som eleven kan få låna under tiden datorn repareras. Det ingår dock ingen så kallad “drulleförsäkring” på datorerna. Vi har under terminen hittills haft många datorer, framför allt hos eleverna i årskurs 6, som har fått skärmarna förstörda. Detta måste eleven ersätta.

Tidigare har vi haft en subventionerad kostnad på 900 kr för att reparera dataskärmar. Denna subvention finns inte kvar längre, den kostnad som reparationsfirman tar för att laga datorn tillfaller eleven och dess vårdnadshavare via en faktura. Vanligtvis ligger denna kostnad på ca 2500 kr.

Öppet hus
Lördagen den 19 januari har vi öppet hus på skolan mellan 09:00 och 11:30. Det öppna huset riktar sig främst till elever och föräldrar som är nyfikna på skolan och funderar på att börja här, men ni som redan har barn på skolan är självklart också välkomna att titta förbi en sväng! Elever i årskurs 6 och 9 är med på det öppna huset, medan eleverna i årskurs 7 och 8 får stanna hemma. Eleverna i årskurs 6 och 9 är lediga måndagen den 21 januari som kompensation.

Sist men inte minst så önskar jag er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Med vänlig hälsning,
Christopher Adermark
Rektor


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.