Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev oktober 2018

Hej!

Vi har nu tagit oss igenom ungefär halva terminen och har ett välförtjänt höstlov framför oss. Lärarna kommer att arbeta med fortbildning, planering och bedömning, men med lite tur får även de någon ledig dag! Mitterminsrapporterna är klara och alla föräldrar har fått en avstämning om hur det går för barnen i skolan. Vi har också genomfört terminens prognos, och glädjande nog är det i princip inga F i årskurs 9!

Cafeterian
Som ni säkert sett i veckobreven har vi haft cafeterian stängd denna vecka. Detta för att bestämma hur vi ska hantera cafeterian i framtiden, då det varit väldigt stökigt efter stängning. Vi kommer efter lovet att starta upp igen, och i samband med det vara tydliga med att man städar upp efter sig, annars får man inte fortsätta handla i cafeterian. I samband med uppstarten efter lovet kommer vi sluta ta emot mynt i cafeterian, då mynthanteringen kostar mer än värdet på mynten vi lämnar in. Vi kommer istället bara använda oss av systemet där man förbetalar med sedlar.

Ledigheter
Regeringen och Skolverket har på senare år skärpt riktlinjerna när det gäller ledighet. På Kunskapsskolan Nacka kan lärare bevilja ledighet upp till två dagar/år, utöver det är det jag som beslutar. Jag kommer inte att bevilja alla ledigheter, grundtanken är att resor och liknande görs på loven.

Informationsmöten
I slutet av november och början av december har vi informationsmöten för föräldrar och barn som är intresserade av att börja hos. Vi har som vanligt en väldigt lång kö, så om ni har bekanta som är intresserade är det bra att tipsa dem om att ställa barnen i kö tidigt! Datum och tider för informationsmöten finns på vår hemsida.

Gymnasieinformation
Årskurs 9 har just haft information med vår studievägledare Kristina kring gymnasievalet på senaste föräldramötet. Eleverna kommer senare under terminen få mer information och även besöka gymnasiemässan

PRAO
PRAO är återinfört som ett obligatoriskt inslag för alla grundskolor. Två veckor i årskurs 8 eller 9 är det som krävs. Vi kommer att genomföra båda PRAO-veckorna under vårterminen i årskurs 8, mer information om det kommer från arbetslaget.

Med vänlig hälsning,
Christopher Adermark
Rektor Kunskapsskolan Nacka

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.