Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Juni 2019

Terminen är nu i princip slut och det har varit en febril aktivitet bland eleverna för att avsluta sina sista uppgifter. Årskurs 9 har sin sista PRAO-period denna vecka vilket ger övriga elever lite extra möjligheter att få hjälp och redovisa det sista. Sista veckan kommer eleverna att göra en utvärdering över årets skolarbete som ligger till grund för de betygsmål som sätts upp på utvecklingssamtalet i augusti.

Vi avslutar också läsåret med en del roliga schemabrytande aktiviteter. I maj hade vi en mycket lyckad dag där våra lärare i de praktiska ämnena ordnade så att eleverna fick prova på olika aktiviteter som att måla nya linjer på skolgården, designa sin drömskolgård, spela i ett band och spela spel. Vi avslutade denna dag med korvgrillning på en solig skolgård med lunchmusik framförd av elever och lärare.

I skrivande stund har vi andra roliga dagar framför oss som Nackakampen på måndag på Saltsjöbadens IP, som eleverna jobbat hårt med teambuilding inför, och en årskursdag med andra roliga aktiviteter på tisdag.

Enkäter
Stort tack till alla föräldrar och elever som lämnade viktiga tankar och åsikter i alla de enkäter som genomfördes i januari/februari. Vi hade höga siffror på deltagande jämfört med andra skolor, vilket visar på stort engagemang både från föräldrar och elever!

Årskurs 6 och 8 deltog i Våga visa, som är kommunens enkät. Föräldraresultaten ligger på ungefär samma höga nivå som tidigare år, vilket är mycket glädjande! När det gäller årskurs 6 har resultaten gått ned något jämfört med förra året och ligger nu ungefär på kommunens genomsnitt. Årskurs 8 har liknande siffror, ungefär på kommunens genomsnitt. För den som vill fördjupa sig i siffrorna återfinns alla siffror på kommunens hemsida.

I Skolinspektionens enkät deltog elever från årskurs 9, pedagogisk personal och samtliga föräldrar. Resultaten på samtliga delar är mycket höga på i stort sett alla frågor! All data finns tillgängliga på Skolverkets hemsida.

I vår egen enkät ligger resultaten från föräldrar konstant, medan elevresultaten går ner i årskurs 8. Vår analys av detta är att det varit många handledarbyten men att vi nu har ett stabilt arbetslag vilket bådar gott inför nästa år.

Det som sticker ut i enkäten är att vi har låga siffror på att det är enkelt att få hjälp av lärare och glädjande höga siffror när det gäller trygghet. För att ge eleverna större möjligheter till att få hjälp och mer struktur inom ramarna för workshop kommer vi att genomföra några förändringar till nästa läsår när det gäller arbetet i just workshop. Mer information om detta kommer på höstens föräldramöte.

Läsårets betyg
De förväntade meritvärdena ser bra ut i alla årskurser och vi kommer ha lägre avvikelser gentemot nationella prov än genomsnittligt, och vi kommer att ha en hög behörighet till gymnasiet. Vi inväntar fortfarande de sista elevredovisningarna och sedan sätts betygen på fredag. Det ska bli otroligt spännande att se om vi kan komma upp i 100% gymnasiebehörighet!

Avslutning
Avslutningen äger som vanligt rum i kyrkan, mer information om detta får ni i årskursens veckobrev. Årskurs 6 och 8 startar klockan 08:30, årskurs 7 och 9 avslutar med start 10:00.

Vi önskar alla elever och föräldrar ett härligt, soligt och avkopplande sommarlov! Skolan börjar igen den 19 augusti för alla gamla elever och den 16 augusti för nya elever.

Glad sommar!
Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.