Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Augusti 2019

Terminen är nu i full gång och alla årskurser utom de nya sexorna har haft sina utvecklingssamtal och satt nya mål. Vi har denna vecka satt igång med ordinarie schema och kommer att göra några mindre justeringar för att få allt att flyta perfekt.

Workshop 2.0
Vi har under föregående läsår arbetat mycket med att förbättra arbetet i workshop och har nu startat genomförandefasen av projektet. I korthet kommer vi att förlägga workshoptiderna i moduler om 45 minuter, vilket möjliggör att lärarna startar upp och avslutar passen samt att vi kan ta närvaro på de elever som vi behöver hjälpa lite extra. Vi har också satt lås på dörrarna för att på ett enklare sätt kunna styra var eleverna sitter och jobbar, så vi får en tydligare lärarkontakt för alla elever. Vi tror att de förändringar som vi nu genomför kommer att gynna samtliga elever på skolan och göra det tydligare för eleverna vilket ämne de arbetar med. Vi har gjort dessa förändringar i samarbete med elevrådet, och haft genomgångar med alla elever på skolan. Jag kommer tillsammans med biträdande rektor Sara Hillefors att gå igenom detta på alla föräldramöten nu på höstterminen. Om någon undrar mer om denna förändring är det bara att kontakta någon av oss.

Ny matleverantör
Som många av er vet har vi denna termin startat med en ny matleverantör, Närda. Syftet med bytet är att få bättre kvalitet på maten då den sluttillagas på skolan. Vi har under uppstarten haft stora problem med leveranserna, som inte kommit som de ska. Vi har begärt av Närda att detta måste åtgärdas omedelbart. Medarbetarna på skolan har arbetat hårt för att kunna lösa problemen så att alla elever fått lunch varje dag. Vi räknar med att det kommer att bli riktigt bra, men jag får be om visst tålamod även den närmaste tiden.

Webbfilter
Vi har i år valt att införa webbfilter på skolan. Detta kommer att ske för att skapa en mer studiefokuserad miljö för våra elever. Under förra läsåret testades webbfiltret på några av våra skolor och resultatet var mycket positivt och vi kunde se att studieron ökade bland eleverna.

Webbfiltret kommer från Fortiguard och fungerar genom att det filtrerar elevernas nätverk på skolan. Eftersom filtret är kopplat till skolans nätverk fungerar det endast i skolans lokaler. Filtret kommer blockera sidor som är definierade som pornografi, droger, vapen, sociala medier, spel, vissa filmsidor och andra sidor som anses olämpliga att besöka under skoltid. Om en elev försöker besöka en filtrerad sida loggas detta inte, vilket innebär att varken Fortiguard eller Kunskapsskolan behandlar personuppgifter i samband med filtreringen. Filtret tas i bruk vecka 44.

Varsamhet gällande elevdatorer
Alla elever i årskurs 6-9 har tillgång till en chromebook genom att Kunskapsskolan lånar ut en sådan till eleven. Under föregående läsår har jag sett att eleverna är mindre och mindre varsamma med sina chromebooks. Exempelvis elever som skojar med sin kompis chromebook så att den går sönder, kastar sin dator på bordet när man sätter sig eller lägger den uppe på skåpen eller i matsalen när man går och äter eller går på idrott vilket gör att vem som helst kan komma åt den. Detta leder till att vi skickar väldigt många chromebooks på lagning till dels höga kostnader men det gör också att eleven blir utan sin dator under ibland lång tid då den repareras på verkstaden.

Chromebooken är en värdesak som eleven har ett personligt ansvar för. En chromebook kostar ungefär 4000 kr. Jag vill uppmana er elever och er föräldrar att prata om detta hemma. Om en dator hanteras ovarsamt och den till följd av detta behöver repareras så kommer skolan fakturera er lagningskostnaden. En chromebook ska låsas in i elevens skåp när den inte används, till exempel vid lunchrast, idrottslektioner och liknande.

En chromebook som vårdas väl och som inte går sönder gör att elever lyckas bättre i skolan! Kom ihåg att ladda chromebooken hemma så den alltid är redo för en ny skoldag.

Föräldraråd
Vi kommer nu åter att starta upp vårt föräldraråd och letar efter engagerade föräldrar. Är du intresserad så hör du av dig till mig eller ditt barns handledare. Vi träffas 2-3 tillfällen varje år klockan 17:30-19.00. Varje möte brukar innehålla ett tema där vi diskuterar viktiga frågor för skolans utveckling.

Med vänlig hälsning,

Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.