Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Oktober 2019

Nu har ungefär halva terminen gått och vi är i full färd med våra mitterminsavstämningar. De flesta handledare kommer att ha några avstämningar kvar att göra efter höstlovet, så har ni ännu inte fått någon kommer den vecka 45.

Workshop 2.0
Arbetet med vårt workshopprojekt fortskrider enligt plan. Vi har gjort en första avstämning bland medarbetare som var positiv, och kommer under terminen även att utvärdera tillsammans med eleverna.

Skolmaten
Som jag tidigare har informerat er om har vi haft problem med vår nya matleverantör Närda. Vi har under höstterminen arbetat intensivt för att få matsituationen att fungera men dessvärre är det fortfarande inte tillräckligt bra. På grund av det ser Kunskapsskolan centralt över vilka juridiska åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med problemen. Just nu förs en diskussion med matleverantören om förutsättningarna för fortsatta leveranser för vår skola. Vi kommer inte att ge oss förrän vi har en matsituation vi är nöjda med.

Skola24
Många föräldrar har under terminen hört av sig och undrat över frånvaro-SMS från Skola24. Det har varit problem med att SMS kommer flera gånger för samma tillfälle, ibland flera veckor efter frånvaro. Skola24 jobbar för att detta inte ska upprepas.

Jag vill också i samband med detta passa på att informera om hur frånvarosystemet fungerar. När en lärare ser att en elev inte är på rätt plats, kommer läraren att registrera frånvaro i skola24, varpå ett SMS skickas till vårdnadshavare med information om att det finns frånvaro. Observera att det inte står hur mycket frånvaro det handlar om, och att det bara skickas ett SMS per dag, oavsett antalet frånvarotillfällen under dagen. För att få detaljerad information om frånvaro måste man som vårdnadshavare logga in på skola24.se.

Fortbildning PH
Som ett led i vårt kvalitetsarbete kommer vi under höstlovet att arbeta med fortbildning för personliga handledare. Elevrådet har tagit fram framgångsfaktorer för PH, som kommer att ligga till grund för utvecklingsarbetet. Vi ser fram emot ett lärorikt höstlov!

Med vänlig hälsning,
Christopher Adermark
Rektor Kunskapsskolan Nacka

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.