Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

December 2019

Nu är en lång och lärorik termin slut och vi har bara sista veckan kvar. Idag sätter lärarna betygen och vi kommer från och med tisdag att börja arbeta med nästa termin.

Workshop 2.0
Arbetet med vårt workshopprojekt fortskrider enligt plan. Vi har valt ut några frågor från vår stora elevenkät där vi tror att vårt arbete kommer att göra skillnad, och låtit eleverna svara på dem. På frågan om man anser att det är enkelt att få hjälp av en lärare ser vi en ökning med 12 procentenheter på elever som svarar 4 eller 5 på en 5-gradig skala. Andelen elever som tycker att de brukar nå sina veckomål ligger kvar på samma nivå som tidigare och andelen som tycker att de har en tydlig veckoplanering i sin loggbok ökar med 13 procentenheter. Det är väldigt roligt för oss att se resultat av vårt arbete, och vi kommer att fortsätta jobba för att höja nöjdheten ytterligare under vårterminen!

Under vårterminen kommer vi också att låta eleverna fundera mer kring detta i sina basgrupper.

Skolmaten
Som jag tidigare har informerat er om har vi haft en hel del problem med vår nya matleverantör Närda. Vi har under höstterminen arbetat intensivt för att få arbetet att fungera men dessvärre har det inte blivit tillräckligt bra. Från och med den 1 januari kommer vi att byta tillbaka till vår gamla matleverantör Kleins Kitchen. Vi har haft en god dialog med Kleins och känner oss trygga med att få en bra kvalitet på maten. Närda kommer att fortsätta leverera mat till skolan resten av höstterminen.

Jag vill också passa på att tacka er för ert tålamod kring den matsituation vi har haft.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig via mejl eller telefon.

Terminsavslut
Vi kommer traditionsenligt att hålla julavslutningen i kyrkan. Avslutningen för årskurs 6 och 8 startar klockan 08:30, därefter är det årskurs 7 och 9 klockan 10:00.

Jag kommer att be alla elever att vänta med att öppna sina betygskuvert tills de kommit hem, då det lätt blir mycket jämförelser som skapar oro hos eleverna om de tittar på betygen direkt. Betygen är baserade på varje individs personliga resultat och det ger i allmänhet väldigt lite att jämföra dessa resultat med någon annan än sig själv. Stötta gärna era barn i att de inte behöver visa sina betyg för någon annan, det är deras egna bedömningar.

God jul och gott nytt år!

Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.