Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Januari 2020

Efter ett långt och förhoppningsvis energigivande jullov är vi nu igång igen i full fart. Vi har haft en kanonstart på terminen, med högt studiefokus och engagerade elever! Utvecklingssamtalen är avklarade och handledarna arbetar med att uppdatera alla studieplaner och elevernas målsättningar, om det inte redan är gjort.

Elevens personliga schema
Efter en vecka med specialschema och halvdagar har nu elevernas vanliga schema startat. Varje elev har ett personligt schema hos oss, vilket är en viktig del i Kunskapsskolans pedagogiska modell. Elevernas tillhörighet i grupper fördelas efter pedagogiska skäl och utifrån organisatoriska förutsättningar (till exempel våra idrottshallstider). Det är ett stort pussel att få ihop varje elevs schema utifrån lärare, studiekompisar, kunskapsnivå, trygghet och schematekniskt men vi ser detta som en stor pedagogisk vinst. Detta gör det mycket svårt att byta grupper för elever på grund av exempelvis busstider och fritidsaktiviteter. Vi hoppas att ni har förståelse för detta.

Schemats komplexitet gör också att det kan bli mindre fel med frånvarorapporteringen under första veckan. Vi skulle vilja be er vårdnadshavare att ha överseende med om det första veckan blir något fel när det gäller frånvaron. Om detta händer, hör av er till ert barns handledare så kan den felaktiga frånvaron korrigeras.

Som vårdnadshavare får ni ett sms första gången under dagen då en frånvaro rapporteras. Bäst överblick får man om man går in i appen Skola24, eller på webbplatsen www.skola24.se. Om du har mer generella frågor om frånvarosystemet skola24, mailar du till info@kunskapsskolannacka.se

Föräldrautbildning
I samråd med vårt föräldraråd kommer vi att erbjuda alla vårdnadshavare en föräldrautbildning i våra system och vårt arbetssätt. Det har framkommit att det finns behov av detta för såväl nya föräldrar i skolan som för föräldrar som haft barn här längre tid. Vi kommer bland annat att titta på den digitala loggboken, Kunskapsporten och EDS. Ni är alla hjärtligt välkomna till skolan tisdagen den 18 februari klockan 18:00 - 19:30! Anmäl intresse i detta formulär. .

Medarbetare
Vi välkomnar vår ordinarie koordinator Felicia tillbaka efter hennes tjänstledighet! Vi har under terminen även förstärkning i receptionen av Ibrahim, som också kommer att arbeta deltid som elevstöd. Kontaktuppgifter finns som vanligt på vår hemsida.

Läxläsning
Vår elevassistent Josefine kommer under vårterminen att ha öppet studiestöd på torsdagar och fredagar under vårterminen. Cirka en timme efter skoldagens slut kommer hon att finnas tillgänglig för att stötta elever som behöver arbeta efter skolan för att nå sina veckomål.

Skolmat
Som jag skrivit om tidigare har vi valt att gå tillbaka till vår tidigare matleverantör Kleins Kitchen. Anledningen till att vi har valt att gå tillbaka till Kleins Kitchen är för att det nya matkonceptet med Närda inte blivit som vi önskat. Det har både handlat om att det inte har fungerat rent organisatoriskt men också för att kvaliteten på maten har varit väldigt varierad. Vi har helt enkelt inte kunnat lita på att vi ska få det vi har beställt med tillräckligt hög kvalitet. Att vi från början bytte från Kleins till Närda berodde på att Kunskapsskolan ville ha en central leverantör för att få en bättre överblick och få ökade möjligheter att jobba långsiktigt och samlat med skolmaten på alla våra grund- och gymnasieskolor.

Vi och flera andra av Kunskapsskolans skolor har under många år haft ett välfungerande samarbete med Kleins och nu har Kleins dessutom gjort flera åtgärder, bland annat antagit en ny måltidspolicy om enbart nordiska animaliska råvaror och IP-certifiering. Vi känner oss trygga med att det kommer att bli bra för eleverna.

Efter alla de utmaningar vi har haft under hösten har det varit viktigt för oss att använda oss av en matleverantör där vi kan lita på leveranserna. Att vi har haft ett gott samarbete med Kleins tidigare gjorde därför valet lättare. Det är också svårt att hitta ett annat alternativ med så kort varsel. Du hittar mer information om hur Kleins arbetar med matsäkerhet, produktval och hållbarhet här på deras hemsida.

Om det är så att du har barn som klagar på maten är du som förälder välkommen hit och prova. Det är lättare att ha en dialog hemma om kvaliteten på maten om man själv ätit den. Jag har själv varit nöjd med matkvaliteten som Kleins levererat och jag hoppas att de kommer att fortsätta leverera bra skolmat.

Nationella prov
Jag vill passa på att påminna om att nationella proven går av stapeln för årskurs 6 och 9 under vårterminen. Vi kommer inte att bevilja några ledigheter under provtillfällena, då det är mycket viktigt att alla elever är på plats och genomför proven. Ni hittar provdatum på Skolverkets webbplats.

Med vänlig hälsning,
Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.