Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Mars 2020

Vi har en turbulent tid bakom oss, och detta är inget som vi förväntar oss kommer att förändras inom den närmaste framtiden. Coronavirusets framfart gör att mycket av det som är planerat får stå tillbaka och vi fokuserar våra insatser på att bedriva en så normal undervisning som möjligt för våra elever. Vi kommer inte att genomföra våra lång-ph på samma sätt som vanligt, där blir det mer en mitterminsreflektion som eleverna gör, och föräldrarådet kommer vi att återkomma om när det blir aktuellt med möten.

Vi har haft en högre frånvaro bland elever och personal än vad som är normalt för årstiden, även om vi ligger relativt lågt jämfört med många andra skolor i Stockholmsregionen. Elever, medarbetare och föräldrar har tillsammans gjort att vi har kunnat hantera den här situationen på ett sätt som möjliggjort en näst intill helt vanlig skolgång för de elever som är friska och i skolan, och vårt arbetssätt underlättar för de elever som måste studera hemifrån.

Regeringen har nu beslutat om att även grundskolor ska kunna stängas om det behovet finns. I dagsläget är det inte aktuellt att stänga grundskolor, men detta kan komma att förändras med kort varsel. Jag vill därför ytterligare en gång uppmana alla elever att ta hem sina datorer varje dag och vara beredda på att vi kan vara tvungna att gå över till distansundervisning. Fram till dess att distansundervisning blir aktuellt kommer vi att fortsätta med undervisning i skolan och även försöka underlätta för de elever som arbetar hemifrån, främst genom kontakt med handledare.

För att få verksamheten att fungera med många elever och lärare borta gör vi prioriteringar på daglig basis. Detta kan innebära att vi slår ihop grupper, ställer in eller flyttar undervisningspass, avslutar skoldagen tidigare för vissa grupper eller stänger delar av skolan. Såväl medarbetare som elever har hanterat detta på ett alldeles utmärkt sätt, och behållit fokus på undervisning och inlärning.

Det är fortfarande mycket som är ovisst, och även om situationen är utmanande fortsätter vi med vår undervisning och våra anpassningar för att göra elevernas skolgång så bra som möjligt. Jag återkommer med mer information löpande och önskar er alla en trevlig helg!

Med vänlig hälsning,
Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.