Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Maj 2020

Det är nu inte många veckor kvar på terminen, och vi arbetar för fullt för att få alla i mål. Coronakrisen påverkar oss fortfarande mycket, även om vi lärt oss att arbeta utifrån de nya förutsättningarna och frånvaron har minskat dramatiskt. De restriktioner som finns kommer att ha en relativt stor inverkan på våra sista veckor, då vi brukar göra en hel del aktiviteter gemensamt utanför skolan. Men vi hittar alternativa lösningar för att ändå få en så bra och fin avslutning som möjligt, särskilt för våra nior.

Avslutning
Avslutningen den 9 juni kommer vi inte kunna ha traditionsenligt i kyrkan. Årskurs 6-8 kommer att träffas i basgruppen klockan 09:00 för en enklare avslutning medan årskurs 9 ses för en gemensam avslutning klockan 10:30, förhoppningsvis utomhus, om vädret tillåter. För att minska risken för smittspridning har vi i år bestämt oss för att inte ta emot besökare under skolavslutningen. Jag förstår att flera av er kan tycka att detta är tråkigt, det tycker vi också, men vi måste ta vårt ansvar i denna svåra tid.

Avslutningsfest för årskurs 9
Den avslutningsfest som är planerad för årskurs 9 kommer att bytas ut mot en avslutningslunch på skolan dagen före avslutninigen. Vi kommer att ordna det så att det blir ett trevligt och fint avslut för våra nior, även om det inte blir en fest. De kommer att få tid till att säga hej då till sina lärare och skolkamrater och ha en fin stund tillsammans.

Enkätresultat
Jag vill börja med att tacka er för att ni deltagit i de enkäter som vi genomfört. Vi hade väldigt hög svarsfrekvens jämfört med övriga skolor, vilket tyder på ett stort intresse från er föräldrar för era barns skolgång! Arbetet med enkäterna är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete och ligger till grund för hur vi fortsätter att utveckla skolan under kommande läsår.

Resultaten när det gäller föräldraenkäten är i stort sett helt oförändrade jämfört med tidigare år. Vi ser en liten nedgång när det gäller upplevelsen av barnens studiero i skolan, men där ser vi istället en uppgång när det gäller elevernas svar på samma fråga.

Elevernas enkät är också i stort sett oförändrad. Vårt arbete med att strukturera upp workshop har gett resultat så till vida att andelen elever som tycker att det är enkelt att få hjälp när de behöver det har ökat med 5 %-enheter och frågor som rör loggboken ökar med 8 %-enheter. Vi har dock satt målet högre än så och jobbar vidare för ytterligare förbättringar. Elevernas upplevda nytta av ph-samtalen har tyvärr minskat, något vi behöver lägga en del tid på att analysera och hitta fungerande åtgärder för. Största uppgången i elevenkäten svarar elevrådet för, där ser vi en ökning på 13 %-enheter när det gäller nöjdheten med elevrådets arbete.

Bilar vid skolan
Det är många föräldrar som lämnar sina barn i skolan på morgonen med bil, särskilt nu när vi försöker undvika kollektivtrafiken i möjligaste mån. Jag skulle vilja be er att inte köra hela vägen upp till skolan och vända på vår parkering, då detta har orsakat en hel del incidenter där bilar varit farligt nära elever. Lämna gärna era barn antingen nere vid korsningen eller vid Finntorps centrum, så undviker vi potentiella olyckor.

Inför hösten
Antagningen till årskurs 6 är avklarad och vi kommer att välkomna 115 nya glada sexor i augusti. Alla våra nuvarande elever kommer att starta måndagen den 17 augusti, men en dag efter sexorna så de får sin första skoldag i lugn och ro och kan fokusera helt på sin nya skola!

 

Jag vill passa på att tacka er alla för er förståelse och ert stöd under den här våren! Ingenting har blivit riktigt som vi har tänkt oss men vi har alla hjälpts åt för att göra det så bra som möjligt, trots omständigheterna.

Med vänlig hälsning,
Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.