Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Oktober 2020

Hej,

Höstlovet närmar sig med stormsteg, och med det även mitterminsrapporter och lång-ph. Tiden som kommer är också en tid då många elever upplever en del stress över skolan, och som ny elev på skolan är det också en tid då funderingar kring hur arbetssättet fungerar dyker upp. Upplever ni som föräldrar något av detta när ni pratar med era barn hemma, tveka inte att höra av er till ert barns handledare så bokar vi in ett möte!

Covid-19
De förändringar som skett sedan den senaste informationen är att även anhöriga till bekräftat Covid-19-smittade ska stanna hemma. Detta gäller dock inte för elever i för- och grundskola. För våra elever gäller att de ska komma till skolan så länge de inte själva är sjuka, uppvisar symtom eller har fått ett positivt testresultat. Fortsatt mycket viktigt att alla stannar hemma vid sjukdomssymtom och att vi håller en god handhygien på skolan!

Stockholmsenkäten
Vartannat år genomförs Stockholmsenkäten med årskurs 9. Enkäten genomförs i alla Stockholms skolor och kartlägger bland annat ungdomars drogvanor. Våren 2020 genomfördes enkäten och vi fick resultaten av den för ett par veckor sedan.

En av de viktigaste slutsatserna från enkäten är att droganvändningen bland unga ökar. 28% av pojkarna och 4% av flickorna uppger att de någon gång använt narkotika, vilket ligger i linje med snittet i Nacka kommun. Det är inte alltid lätt att upptäcka droganvändning bland ungdomar, så jag bifogar ett informationsblad från polisen som behandlar droganvändning bland unga.

Snapchatgrupper
Många av skolans basgrupper har egna grupper i Snapchat där eleverna skickar meddelanden till hela gruppen. Dialogen i dessa grupper är ofta på en nivå som inte är konstruktiv och i en del fall är den kränkande. Information kring skolan som rör en hel basgrupp kommuniceras av lärarna på basgruppssamlingar och genom e-post, så det finns ingen anledning för eleverna att ha egna grupper av detta slag. Min rekommendation till er föräldrar är att ni hjälper era barn att gå ur dessa grupper och att den som startat gruppen stänger ner den. Erfarenheter från andra skolor har visat att det är bra att göra detta på en gemensam tid. Jag föreslår att vi alla hjälps åt med detta på söndag 25/10 klockan 20:00.

Pedagogisk utveckling
När vi har hel eller halv studiedag arbetar vi på skolan med pedagogisk utveckling. I år ligger vårt fokus på att utveckla vår personliga handledning och att säkerställa att vi låter eleverna arbeta i egen takt med styrning av handledaren. Dessa områden går in i varandra och är viktiga delar i Kunskapsskolans pedagogiska modell. Målet är att vi under nästa termin ska ha elever som känner större delaktighet, mindre stress och större lust att lära. Våra kunskapsresultat är fantastiska och vi har fenomenala medarbetare, vilket också ska synas tydligt i hur eleverna uppfattar sin skola. Vi är aldrig nöjda med medelmåttiga resultat, vi ska nå högst i kommunen!

Möten
Då vi inte har kunnat genomföra några föräldramöten på plats i skolan har vi istället skickat ut digitala möten. Detta kan självklart aldrig ersätta fysiska möten på plats, men jag hoppas att ni ändå fått med er bra information från skolan.

Föräldrarådet ligger för närvarande på paus och vi kommer att starta upp det så snart vi kan ses på skolan utan att riskera att bidra till en ökad smittspridning .

Vi har informationsmöten för intresserade föräldrar och elever under november och december, som även de kommer att vara digitala. Tre korta filmer kommer att läggas upp på vår hemsida efter höstlovet, med information om vårt arbetssätt och elevhälsans arbete. Tipsa gärna vänner och bekanta som är intresserade av Kunskapsskolan att de kan gå in på vår hemsida för att få reda på mer om oss och skolan!

Vi är nu mitt i våra lång-ph, där vi summerar terminen hittills i en reflektion från eleven och kommentar från handledaren. Känner ni att det finns behov av möte och samtal med handledare, säg gärna till så får ni vara med på distans. Som jag nämnde inledningsvis så går det alldeles utmärkt att boka in ett möte efter skoltid med er handledare om ni har frågeställningar som ni behöver diskutera!

Ny skolkoordinator
Vi välkomnar Åsa Pehrson som ny skolkoordinator! Vill ni komma i kontakt med Åsa når ni henne på asa.pehrson@kunskapsskolan.se alternativt info.nacka@kunskapsskolan.se. Det går också bra att ringa på 08-50691300.

 

Om det är något ni undrar över eller vill diskutera är ni som vanligt välkomna att höra av er till mig!

Med vänlig hälsning,
Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.