Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

November 2020

Hej,

Nu har både Folkhälsomyndigheten och regeringen gått ut med skärpta restriktioner och förhållningssätt till såväl allmänheten som skolorna. Vi kommer från och med måndag att genomföra några förändringar för att säkerställa att vi gör vad vi kan för att hjälpa till att bromsa smittspridningen. Detta gäller terminen ut.

För att minska trängsel i kollektivtrafiken och på skolan kommer vi att byta plats på timmen för ph-samtal och basgruppssamlingen. Detta innebär att endast de elever som har sitt ph-samtal kommer att börja tidigt på morgonen, övriga elever kommer efter en timme när basgruppssamlingen börjar. Om man har en lektion i sitt schema som börjar före basgruppssamlingen kommer man också tidigare och går på den. Detta gäller främst praktiskt-estetiska ämnen och modersmål. På eftermiddagen kommer årskurs 6 och 7 att sluta 14:50 måndag-torsdag, medan årskurs 8 och 9 slutar 15:00. På fredagar slutar årskurs 6 och 7 14:20, medan årskurs 8 och 9 slutar 14:10.

Man har konstaterat att skolbarn inte är drivande i smittspridningen i samhället, men att det är viktigt att vuxna på skolan håller avstånd till varandra. FHM har i riktad information till skolornas huvudmän gett riktlinjerna att all personal på skolan ska arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt. Detta innebär att skolan kommer att stänga direkt då elevernas skoldag är slut, så man kan som elev inte vara kvar i skolan och göra läxor. Skolan öppnar dock 08:00 på morgonen som vanligt, så det är möjligt att komma tidigare om man till exempel får skjuts till skolan även om starttiderna nu är senarelagda. De elever som kommer tidigare sitter tillsammans med sin handledare och studerar till basgruppssamlingen börjar.

Vi kommer inte att ha några externa besök alls på skolan från nu och terminen ut. I de fall vi behöver samtala med er vårdnadshavare kommer vi att boka in digitala möten.

Liksom tidigare är det viktigt att vara uppmärksam och stanna hemma vid sjukdomssymtom. Prata gärna med era barn om vikten att hålla så mycket avstånd det går, och att inte kramas eller hänga på varandra just nu.

De åtgärder som vi sedan tidigare ha satt in, till exempel utökade städrutiner, kommer givetvis att kvarstå. Dessa anpassningar av verksamheten gäller utöver de tidigare.

Den ökade smittspridning som vi ser i samhället har vi inte sett hos oss i skolan. Vi har inga bekräftade fall av covid-19 i nuläget. Om det skulle vara så att ditt barn testar positivt för covid-19 är det viktigt att ni meddelar mig så att jag kan samarbeta med smittskydd Stockholm. Även om vi inte ser en smittspridning på skolan just nu så är vi beredda på hur vi ska agera om så blir fallet. Det kan hända att vi med kort varsel behöver korta ner skoldagar eller på annat sätt genomföra förändringar i elevernas skoldagar på grund av stor medarbetarfrånvaro. I så fall kommer jag att informera er om det. Vi har flera duktiga vikarier som vi använder oss mycket av när det behövs. Jag vill be er om förståelse för att det ibland inte går riktigt som planerat när vi med kort varsel behöver ta in vikarier, även om de är väldigt duktiga och omtyckta.

Jag är mycket tacksam för ert stöd och att ni hjälper oss genom att hålla era barn hemma vid minsta symtom!

Trots dessa dystra tider går studierna bra för våra elever och tack vare hårt arbetande medarbetare på skolan ser elevernas skoldagar mer eller mindre normala ut. Vi närmar oss slutet av terminen och vad vi kan se kommer studieresultaten att ligga på den förväntade nivån, alltså väldigt högt!

Skolavslutningen har vi vanligtvis i kyrkan, men denna termin kommer vi inte att kunna genomföra den på det viset, utan vi har istället avslutningen basgruppsvis på skolan. Mer information om detta får i ni veckobreven.

Med hopp om en ljusare framtid,

Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.