Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Januari 2021

Hej,

Vårterminen har startat, men inte med samma liv och rörelse som vi är vana vid. Såväl elever som lärare arbetar hemifrån och det är tyst och stilla i klassrum och korridorer. Jag hade länge en förhoppning om att vi kunde ha undervisningen igång som vanligt när vi startade upp, men på grund av den omfattande smittspridningen i samhället blev det inte så. I måndags beslutade regeringen att en skolas huvudman kan bedriva undervisning på distans för att minska trängsel i skolans lokaler och för att minska trycket på lokaltrafiken, något som inte varit möjligt tidigare. Var gränsen för trängsel på skolan går finns inga tydliga riktlinjer kring, utan det är upp till varje skola och huvudman att bestämma det.

Distans- och fjärrundervisning
Beslutet om distans- och fjärrundervisning på heltid som gällde första veckan kommer att gälla även på måndag, då vi har vår sista dag med utvecklingssamtal. Efter det kommer vi att gå över till delvis undervisning på plats i skolan, delvis på distans enligt rullande schema nedan för årskurs 7-9. Årskurs 6 kommer att vara på plats i skolan hela tiden, då besultet från i måndags endast omfattar högstadiet. Tanken med detta är framförallt att minska trängseln i de allmänna utrymmena såsom matsal och cafeteria, samt i workshop. Jag vet i dagsläget inte hur länge detta kommer att pågå, men vi får nog räkna med att det inte kommer att bli bättre på ett bra tag. Formellt kommer jag att fatta beslut för två veckor i taget. Det kan också hända att vi kommer att behöva göra snabba ändringar i upplägget om situationen förändras.

Årskurs med distansundervisning:

V 3V 4


-

9

Ti

-

Ti

7

on

9


on

8

to

7


to

9

fr

8


fr

7


Förutom detta kommer vi som tidigare att börja senare på dagen med basgruppssamling, så endast de elever som har PH-samtal eller en lektion i sitt schema kommer tidigare. På så sätt undviker vi att alla kommer samtidigt och avlastar även kollektivtrafiken. Eleverna kommer också även fortsättningsvis att ha olika sluttider. Handhygien är fortsatt viktigt, liksom att alla tänker på att hålla så mycket avstånd som det går.

För att ytterligare begränsa risken för smittspridning kommer vi nu också att avsluta lektioner vid olika tider, styra elevernas placering i workshop till elever i samma basgrupp/årskurs, minska ner antalet elever i stora arenan, ha matvakter som styr flödet till matsalen och se till att det också finns möjlighet att byta om på skolan vid idrottsundervisning.

Undervisningen på distans kommer att bedrivas enligt ordinarie schema med ordinarie lärare som bjuder in sina elevgrupper genom kalendern till sina lektioner. Närvaro tas i Skola24 som vanligt. Lärare kommer att finnas tillgängliga under workshoptid så elever kan få hjälp och stöd även hemifrån. Vi kommer alltså bedriva fjärrundervisning med inslag av distansundervisning.

Dessa åtgärder kommer att kräva en hel del planering och förändringar i skolans organisation. För att vi ska kunna genomföra en bra undervisning på distans har jag beslutat om en extra studiedag för hela skolan på tisdag nästa vecka. Lärarna kommer då tillsammans att göra om sin planering för kommande veckor för att passa det nya upplägget. Som ni säkert förstår innebär detta en signifikant extra belastning för oss alla på skolan och jag ber om förståelse för att det kanske inte alltid kommer att vara lika hög kvalitet på undervisningen som eleverna är vana vid och som lärarna önskar.

Detta gäller alltså kommande två veckor (vecka 3 och vecka 4). Jag kommer att hålla er uppdaterade om hur utvecklingen ser ut.

Pedagogisk utveckling
I vanliga fall hade jag i detta rektorsbrev berättat om våra planer för pedagogisk utveckling för terminen, men just nu ligger alla planer på is och vi lägger allt vårt fokus på att se till att vi får en så bra undervisning som möjligt utifrån förutsättningarna. När vi är på banan med fjärr- och distansundervisningen kommer vi att börja med arbetet att sätta oss in i kursplanerna, som genomgår en revidering i år. Från 1 juli gäller de nya reviderade kursplanerna i alla ämnen, så vi kommer att arbeta med detta under terminen för att vara väl förberedda inför terminsstarten efter sommaren.

Nationella prov
Skolverket har beslutat att ställa in de nationella proven för årskurs sex och nio vårterminen 2021.

Skolenkäten från Skolinspektionen och Nacka kommun
Vartannat år genomförs skolenkäten på uppdrag av Skolinspektionen. Den 18 januari är det dags igen för oss på Kunskapsskolan Nacka. Enkäten besvaras av lärare och vårdnadshavare, samt av elever i årskurs 9. Enkäten besvaras mellan 18 januari och 1 mars och separat information kommer att skickas ut. Vårdnadshavare besvarar enkäten digitalt och eleverna besvarar enkäten på plats i skolan.

Nacka kommun genomför årligen enkäter med elever i årskurs 6 och 8, samt vårdnadshavare i årskurs 6. Kommunens enkät startar den 1 februari och genomförs på liknande sätt som Skolinspektionens enkät.

Med hopp om en bra termin och ljusare tider!
Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.