Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Mars 2021

Hej,

Sportlovet har passerat och vi närmar oss mitten av terminen. Det som tar upp vårt största fokus är fortfarande coronapandemin och hur vi ska hantera de restriktioner som den medför, inte minst under denna vecka med undervisning på full distans för högstadiet.

Distans- och fjärrundervisning
Vi kommer från och med måndag att återgå till delvis undervisning på plats i skolan, delvis på distans enligt rullande schema nedan för årskurs 7-9. Årskurs 6 kommer även fortsättningsvis att vara på plats i skolan hela tiden. Planen är att detta kommer att gälla under tre veckor, alltså fram till påsklovet. Vi kan dock behöva göra snabba förändringar i planen om situationen förändras.

Årskurs med distansundervisning:

Vecka 11Vecka 12Vecka 13


9


8


7

Ti

7


Ti

9


Ti

8

on

9


on

7


on

9

to

8


to

8


to

7

fr

7


fr

9


frSchemat följer samma upplägg som tidigare, med mindre justeringar för att vi ska kunna genomföra de nationella ämnesproven i svenska för årskurs 9 som vi har planerat.

Undervisningen på distans kommer liksom tidigare att bedrivas enligt ordinarie schema med ordinarie lärare som bjuder in sina elevgrupper genom kalendern till sina lektioner. Närvaro tas i Skola24 som vanligt. Lärare kommer att finnas tillgängliga under workshoptid så elever kan få hjälp och stöd även hemifrån. Vi kommer alltså fortsätta bedriva fjärrundervisning med inslag av distansundervisning.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår digitala undervisning på distans, men trots detta kommer vi inte att nå lika långt som vi hade gjort om undervisningen var på plats i skolan. Tack för er förståelse för detta och det fina samarbete vi har kring alla elever på skolan, och tack för er förståelse för att tekniken inte alltid samarbetar.

Detta gäller alltså kommande tre veckor (vecka 11, 12 och 13). Jag kommer att hålla er uppdaterade om hur utvecklingen ser ut.

Jag vill också passa på att påminna om att stanna hemma vid uppvisade symtom och att fortsätta prata om vikten av att hålla avstånd och god handhygien.

Reviderade kursplaner
Jag informerade i förra rektorsbrevet om att vi skulle få reviderade kursplaner i alla ämnen till sommaren. Skolverket har beslutat att skjuta på införandet av de reviderade kursplanerna till nästa sommar, alltså inför läsåret 22/23.

Nationella prov
Skolverket har, som tidigare meddelat, beslutat att ställa in de nationella proven för årskurs sex och nio vårterminen 2021. Proven finns dock tillgängliga för lärarna, och det är frivilligt att använda sig av dem i den utsträckning skolan bedömer som möjlig. Detta är mycket välformulerade prov som täcker en stor del av kursplanernas innehåll och är till stor hjälp för lärarna vid betygssättning. I svenska och matematik kommer vi att genomföra proven så som det ursprungligen var tänkt. I övriga ämnen kommer proven delvis att användas, men inte alla delar för alla elever. Resultaten kommer dock inte att rapporteras till Skolverket och SCB som vanligt, utan det är för vårt bruk lokalt på skolan.

Kunskapsskolans enkät
Nu är Skolinspektionens och Nacka kommuns enkäter avslutade, och vi går raskt vidare till vår egen stora enkät för elever och vårdnadshavare. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startade måndagen den 8 mars och sista svarsdagen är den 21 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

Nu när enkäten har startat borde du ha fått ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Prognos
Under nästa vecka genomför vi vår prognos, detta sker i mitten av varje termin. Alla ämneslärare går då igenom alla sina elever och ser hur de ligger till. Detta kommuniceras sedan till handledarna, som utgår från detta under våra lång-ph vecka 12 och 13. Ni som vårdnadshavare kommer också att få en sammanfattning av samtalen och ni kommer i förekomna fall att bjudas in till samtalet för att få en tydligare bild av nuläget för era barn.

Instagram
Jag vill passa på att slå ett slag för vårt Instagramkonto, där vi lägger ut korta texter och bilder från den dagliga verksamheten. Följ oss gärna på kunskapsskolan.nacka!

Vänligen,
Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.