Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev april 2021

Hej,


Vi är nu inne i sista delen av terminen, perioden mellan påsk och sommarlov. Liksom tidigare ligger en stor del av vårt fokus på att hantera effekterna av coronapandemin, som i vårt fall innebär att minska trängsel på skolan genom att delvis bedriva undervisningen på distans. Men det är inte bara coronapandemin som styr våra skoldagar, det är också mycket vardag med lektioner, workshops och raster. Vi försöker också se till att genomföra andra aktiviteter för att ge en välbehövlig paus i vardagen, även om det blir i mindre skala än planerat.

Totalt sett går det otroligt bra för våra elever, med tanke på de förändringar som vi behövt göra i planeringar och organisation. Väldigt imponerande av samtliga parter hur snabbt det har gått att ställa om vardagen till det vi upplever nu. Vi har under terminen varit lyckligt lottade som inte haft någon särskild spridning av viruset på skolan, vilket gjort att vi har hög närvaro bland elever och medarbetare.

Distans- och fjärrundervisning
Via vår smittskyddssamordnare har jag fått information från Smittskydd Stockholm att smittspridningen i regionen i vår åldersgrupp (högstadiet) inte går ner, utan tvärtom snarare ökar. Vi kommer därför att fortsätta bedriva undervisning delvis på distans en tid framöver. Jag fattar beslut om detta två veckor i taget, men i dagsläget verkar det troligt att undervisningen på distans kommer att pågå längre än kommande två veckor.

Jag har gått igenom våra prognoser och tittat speciellt noga på årskurs 9 och hur eleverna där ligger till mot sina mål. Det ser fortfarande bra ut, men jag har också fått signaler från kollegiet om att det blir lite svårare för eleverna att hinna med allt skolarbete och även svårare för lärarna att göra rättssäkra bedömningar när eleverna inte är på plats. Vi kommer därför justera upplägget något för att ge årskurs 9 större möjlighet att visa sina kunskaper inför de viktiga slutbetygen. Detta innebär att årskurs 9 kommer att ha en distansdag/vecka, medan årskurserna 7 och 8 kommer att ha två (se schema nedan).

Årskurs med distansundervisning:

Vecka 17

  

Vecka 18

 

9

 

7

Ti

8

 

Ti

9

on

7

 

on

8

to

8

 

to

7

fr

7

 

fr

8


Undervisningen på distans kommer liksom tidigare att bedrivas enligt ordinarie schema med ordinarie lärare som bjuder in sina elevgrupper genom kalendern till sina lektioner. Närvaro tas i Skola24 som vanligt. Lärare kommer att finnas tillgängliga under workshoptid så elever kan få hjälp och stöd även hemifrån. Vi kommer alltså fortsätta bedriva fjärrundervisning med inslag av distansundervisning.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår digitala undervisning på distans, men trots detta kommer vi inte att nå lika långt som vi hade gjort om undervisningen var på plats i skolan. Tack för er förståelse för detta och det fina samarbete vi har kring alla elever på skolan, och tack för er förståelse för att tekniken inte alltid samarbetar.

Detta gäller alltså kommande två veckor (vecka 17 och 18). Jag kommer att hålla er uppdaterade om hur utvecklingen ser ut. Observera att planeringen kan komma att förändras med kort varsel vid plötsliga förändringar av smittläget.

Jag vill också passa på att påminna om att stanna hemma vid uppvisade symtom och att fortsätta prata om vikten av att hålla avstånd och god handhygien.

Kunskapsskolans enkät
Stort tack till er alla som deltog i de enkäter ni fått! Skolinspektionens och Nacka kommuns enkäter har vi ännu inte fått svar på, men vår egen är nu klar. När det gäller elevenkäten ser vi i stort sett enbart uppgångar, vilket betyder mycket för oss på skolan. Denna positiva respons ger oss ett kvitto på att det vi gör är bra, och att våra ansträngningar också uppskattas av eleverna. Även i föräldraenkäten går i princip allt uppåt. Särskilt roligt att se att frågorna som rör studiero och pedagogiskt upplägg ligger mycket högt, bland de absolut högsta av alla Kunskapsskolor. Det har också varit mycket intressant att läsa de öppna svaren (som sammanlagt är över 100 sidor!), där jag har fått mycket värdefull information.

Avslutning och aktiviteter
Vi vet ännu inte hur det kommer att bli med avslutningen och de aktiviteter som är förknippade med den (avslutningsfest för åk 9, skolårsdagar mm). Jag hoppas fortfarande att vi kan genomföra avslutningen tillsammans, men det är i dagsläget omöjligt att veta hur det kommer att bli. Vi återkommer med mer information om detta när det närmar sig.

Instagram
Jag vill även i detta rektorsbrev slå ett slag för vårt Instagramkonto, där vi lägger ut korta texter och bilder från den dagliga verksamheten. Följ oss gärna på kunskapsskolan.nacka!

Läsårsdata 21/22
Här kommer övergripande läsårsdata för nästa läsår. Studiedagar, friluftsdagar mm kommer i början av höstterminen.

Tisdag v.33

Skolstart HT nya elever

Onsdag v.33

Skolstart HT gamla elever

Vecka 44

Höstlov

Tisdag v.51

Avslutning

Måndag v.2

Skolstart VT

Vecka 9

Sportlov

Vecka 15

Påsklov

Fredag v.23

Avslutning


Stort tack för en bra termin hittills, och gott hopp om en bra fortsättning!

Vänligen,
Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.