Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 6 maj - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev maj 2021

Information till vårdnadshavare 6 maj 2021

Hej,

Vi kommer under kommande två veckor att fortsätta med samma modell för undervisning delvis på distans för årskurs 7-9 enligt planen nedan. Det betyder att årskurs 9 fortsätter med en dag på distans i veckan, medan årskurs 7 och 8 har två dagar på distans. Detta för att säkerställa att elever i årskurs 9 får den undervisning som de behöver och ökade möjligheter att visa sina kunskaper inför slutbetygen.


Vi ser ännu inte någon minskad smittspridning i regionen för vår åldersgrupp (högstadiet), utan tvärtom ser smittspridningen ut att gå uppåt. Mot bakgrund av detta är det troligt att distansundervisningen kommer att pågå längre, men jag kommer även fortsättningsvis att fatta beslut om distansundervisning två veckor i taget, i samråd med vår huvudman.

Detta gäller alltså kommande två veckor (vecka 19 och 20). Jag kommer att hålla er uppdaterade om hur utvecklingen ser ut. Observera att planeringen kan komma att förändras med kort varsel vid plötsliga förändringar av smittläget.

Årskurs med distansundervisning:

Vecka 19Vecka 20


8


7              

Ti

7


Ti

8

on

9


on

7

toto

9

frfr

8


Undervisningen på distans kommer liksom tidigare att bedrivas enligt ordinarie schema med ordinarie lärare som bjuder in sina elevgrupper genom kalendern till sina lektioner. Närvaro tas i Skola24 som vanligt. Lärare kommer att finnas tillgängliga under workshoptid så elever kan få hjälp och stöd även hemifrån. Vi kommer alltså fortsätta bedriva fjärrundervisning med inslag av distansundervisning.

Jag vill passa på att påminna om att stanna hemma vid symtom och att fortsätta prata om vikten av att hålla avstånd och god handhygien. Jag vill också understryka vikten av att delta i smittspårning och meddela mig vid positivt testresultat, så att vi kan se mönster i smittspridning och vidta rätt åtgärder snabbt.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår digitala undervisning på distans, men trots detta kommer vi inte att nå lika långt som vi hade gjort om undervisningen var på plats i skolan. Tack för er förståelse för detta och det fina samarbete vi har kring alla elever på skolan, och tack för er förståelse för att tekniken inte alltid samarbetar.

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.