Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev augusti 2021

Hej,

Sommarlovet närmar sig sitt slut och vi ser fram emot ett nytt år med nya möjligheter. Under lovet har vi hunnit med att få nytt golv i matsal och café, stambyte och med det en uppfräschning av skolgården, ett nytt lite större grupprum i språkkorridoren och ny färg på väggarna där det funnits behov. Vi har också hunnit med att starta upp med alla medarbetare och planerat hur vi ska ta hand om våra elever på bästa sätt under läsåret som kommer.

Terminsstart och utvecklingssamtal
Den 17 augusti klockan 09:00 slår vi upp portarna och välkomnar våra nya elever i årskurs 6 och 7. I år tar vi emot 4 basgrupper i årskurs 6, men också en ny basgrupp i årskurs 7. Övriga elever som redan är bekanta med skolan startar den 18 augusti klockan 09:00. De första fem dagarna är halvdagar, men utvecklingssamtal under eftermiddagen då vi sätter mål för terminen och slutmål. Liksom förra året kommer vi att hålla utvecklingssamtalen på distans. Inför utvecklingssamtalen är det bra om ni kan prata hemma med era barn om mål och strategier detta läsår. Information om förra årets bedömningar hittar ni i EDS.

Covid-19
Smittspridningen har gått ner och andelen vaccinerade upp sedan förra läsåret men de senaste veckorna har smittspridning återigen ökat något, dock från låga nivåer. Tyvärr har vi inte nått ett läge då vi kan lätta på alla de restriktioner som finns. Även om en stor andel av den vuxna befolkningen är vaccinerade så är inte grundskoleelever det, och det finns en risk att smittspridningen fortsätter öka när alla landets skolor öppnar. Vi kommer därför att fortsätta med åtgärder för att minska risken för smittspridning i skolan. Den största skillnaden mot förra terminen är att alla elever kommer att vara på plats då vi inte längre får bedriva undervisning på distans som en förebyggande åtgärd.

Vi kommer även fortsättningsvis vara ytterst restriktiva med externa besök, till exempel blir utvecklingssamtalen på distans. Vi kommer också att ha begränsningar av antalet personer i alla rum för att minska trängsel och se till att det är god ventilation och att det vädras mellan passen. Handsprit finns tillgängligt för alla i alla skolans korridorer. Viktigt att alla elever också hjälper till att ta sitt ansvar för att försöka hålla så mycket avstånd som det går, så prata gärna hemma om detta inför skolstarten.

Det allra viktigaste är att vara fortsatt vaksam på sjukdomssymtom, och att i dessa fall stanna hemma och testa sig så snabbt som möjligt.

Tillsammans kommer vi att se till att våra elever får en fortsatt bra skolgång och att vi samtidigt genomför de åtgärder vi måste för att minska risken för smittspridning.

Schema
En av Kunskapsskolans grundstenar är att vi har en personligt utformad utbildning. Detta innebär att eleverna får individuell coachning, har individuella arbetsmål och individuella scheman. Att lägga individuella scheman för 430 elever är en extremt komplex procedur. Det är många parametrar som påverkar valet av grupper och skoldagens längd. Schemat är byggt utifrån ett pedagogiskt perspektiv så att alla elever ska få så bra förutsättningar som möjligt för sitt lärande. De flesta dagar slutar eleverna klockan 15:00, men för några grupper kommer undervisningen i framförallt idrott att pågå fram till som längst 16:00, på grund av utökad timplan i idrottsämnet. Det är mycket svårt att göra förändringar i schemat baserat på parametrar utanför skolan, såsom fritidsaktiviteter och liknande, då varje byte av grupp medför stora förändringar på resten av schemat. Jag hoppas att ni har förståelse för detta om vi i vissa fall kan uppfattas som lite stelbenta när det gäller byte av undervisningsgrupp. Vi arbetar alltid utifrån elevens bästa och det finns alltid en tanke bakom hur vi valt att lägga varje elevs schema.

Jag hoppas att ni får en fin avslutning på sommaren så ser vi gemensamt till att vi får en riktigt bra hösttermin!

Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.