Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

September 2021

Hej,

Vi är nu en månad in i terminen och det är full fart på skolan. Återgången från vårens distansundervisning gick smärtfritt och vi tycker alla det känns tryggt att se våra elever varje dag i skolan. Våra nya elever i årskurs 6 och 7 har kommit in bra i sin nya skola och har redan ett bra grepp om arbetssättet och bidrar till den goda stämningen på skolan, mycket tack vare sina personliga handledare. Allt som allt en mycket bra och trygg skolstart!

Pedagogisk utveckling
Skolverket reviderar grundskolans kursplaner från och med höstterminen 2022, för att göra det tydligare och enklare att planera undervisningen och bedöma elevernas kunskaper. För att stå väl rustade inför höstterminen 2022 arbetar vi under detta läsår med pedagogisk utveckling med utgångspunkt i de förändringar som sker i kursplanerna. Vi startade detta arbete på studiedagen i tisdags, med många intressanta och lärorika diskussioner och reflektioner.

Vi kommer under läsåret fortsätta arbeta med att förfina och förbättra hur vi arbetar med vår pedagogiska modell. För oss innebär det att vi fokuserar på vår personliga handledning och arbetet i workshop

Covid-19
Som ni säkert redan har hört kommer restriktioner kopplade till covid-19 att upphöra den 29 september. Exakt hur detta påverkar oss i skolan är ännu inte klarlagt, så detta är ett ämne jag kommer att återkomma till. Ni kommer att få information angående detta så snart det är klart hur vi ska agera framöver.

Vi är ni igång med Nacka kommuns kulturaktiviteter, som vi pausade under förra läsåret, självklart på ett coronasäkert sätt. Eleverna i årskurs 9 har varit på Nacka konsthall och senare under terminen ska årskurs 8 gå på kulturhistorisk vandring i Finnboda hamn och årskurs 6 arbeta med scenkonst på Dieselverkstaden. Nästa termin fortsätter vi med skolbio och scenkonst.

Jag vill passa på att påminna om att det är fortsatt viktigt att vara vaksam på sjukdomssymtom hos era barn, och att i dessa fall stanna hemma och testa sig så snabbt som möjligt.

Utvecklingsarbete mot 2025
En av Kunskapsskolans värderingar är att vi drivs av utveckling och i höst har ett nytt utvecklingsprojekt påbörjats för alla våra 36 skolor. Arbetet fokuserar på tre områden: Undervisningsutveckling, professionell utveckling för våra medarbetare, samt hållbarhet. Undervisningsutveckling och professionell utveckling är givetvis områden som vi alltid har arbetat med, men med detta projekt vill vi komma ännu längre för att ge våra elever den allra bästa utbildningen. Hållbarhetsområdet är inte heller helt nytt, men vi har aldrig tidigare tagit ett samlat grepp kring området. Här kommer vi att arbeta med miljö och klimat, socialt ansvar och hälsa, och det kommer både att handla om att minska Kunskapsskolans fotavtryck och att arbeta med hållbarhetsfrågor i undervisningen.

Än så länge är vi bara i starten av detta utvecklingsarbete, men engagemanget har varit stort och alla medarbetare på alla skolor har varit med och diskuterat fram vilka områden vi tillsammans ska arbeta med. Under hösten kommer arbetsgrupper med medarbetare från skolorna och huvudkontoret jobba vidare med de olika frågorna och framöver kommer även eleverna att bli involverade i olika delar. Det känns mycket spännande och vi ser fram emot att få berätta mer när vi har kommit längre i arbetet.

Lära – ett nytt pris för att uppmärksamma och hylla pedagoger i Nackas skolor.
Utmärkelsen Lära delas ut i tre kategorier och kommer varje år utgå från olika aktuella teman. För 2021 är två områden utvalda som båda kan ses som konsekvenser av pandemin: digitalisering och rörelse. De nominerade kandidaterna utses av Nackabor.

Har du en favoritpedagog i någon av Nackas förskolor eller skolor? Nominera din kandidat till utmärkelsen Lära senast den 30 september!

Nominera och läs mer på nacka.se/lara

Skolkläder
Det är från och med nu möjligt att beställa skolkläder. Information om detta kommer i årskursens veckobrev.

Föräldraråd
Vi kommer efter en paus under corona att dra igång föräldrarådet igen denna termin. I föräldrarådet pratar vi om skolans utveckling och man får vara med och ge råd och lämna synpunkter på verksamheten. Det krävs ingen speciell förkunskap för att vara med, mer än ett allmänt intresse för skola. Vi ses en gång per termin på kvällstid. Vill du vara med i föräldrarådet, anmäl intresse till mig på christopher.adermark@kunskapsskolan.se

Vill ni följa oss i vår vardag och ta del av vad som händer i skolan? Följ oss på instagram på kunskapsskolan.nacka

Om ni har frågor eller funderingar kring skolans arbete, tveka inte att kontakta era barns handledare eller mig!

Vänliga hälsningar,
Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.