Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 28 september - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Information om covid-19 september 2021

Hej!
Från och med imorgon, den 29 september, upphör de flesta av Folkhälsomyndighetens restriktioner som nu gäller kring covid-19, även de som riktar sig mot skola. Bakgrunden till detta är den höga vaccinationstäckningen i landet.

Förändringar och kvarstående åtgärder
Även om restriktionerna upphör i morgon är det några saker som gäller som tidigare:

  • Det är viktigt att elever, vårdnadshavare och skolpersonal stannar hemma vid symtom på sjukdom och tar PCR-test
  • För den som är ovaccinerad gäller fortfarande samma regler kring nära hushållskontakter, det vill säga stanna hemma och ta test om någon i hushållet testat positivt
  • Smittspårning kommer fortfarande att genomföras vid bekräftade fall och de som har varit i nära kontakt med en bekräftat sjuk person under den smittsamma perioden kommer även fortsättningsvis rekommenderas testning. Detta gäller inte fullt vaccinerade personer.
  • Vid hemkomst från utlandsresor ska den som är ovaccinerad genomföra test

Alla skolor har ett generellt ett ansvar att förhindra smitta och eventuella åtgärder balanserar mellan barn och ungdomars välbefinnande och risker för ökad smittspridning. Vi arbetar med risk- och konsekvensanalyser som ligger till grund för eventuella förändringar i verksamheterna och kan snabbt ställa om vid förändrat läge

Vaccination av åldersgruppen 12-15 år
Folkhälsomyndigheten har beslutat att landets 12-15-åringar också ska vaccineras. I region Stockholm är det nu möjligt att boka tid för vaccination för åldersgruppen på samma sätt som för övriga befolkningen. Regionen kommer också, tillsammans med skolhälsovården, att genomföra vaccinationer av åldersgruppen i skolan. Detta kommer att dröja ett tag och regionen arbetar med att ta fram en plan för det arbetet. Jag vill uppmana alla som har möjlighet att genomföra vaccination på egen hand att göra detta, för att vi snabbare ska nå en hög vaccinationsgrad och underlätta arbetet med vaccination på skolan när det ska genomföras. Vi har i dagsläget inte haft några utbrott av covid-19 bland eleverna på skolan utan har endast haft enstaka fall, och ju snabbare vi når en hög vaccinationstäckning, desto lägre är risken för detta.

Om ni har funderingar kring detta, tveka inte att kontakta era barns handledare eller mig!

Vänliga hälsningar,
Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.