Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

December 2021

Hej,

Terminen närmar sig sitt slut och vi kan titta tillbaka på en termin som varit mer som vanligt, även om coronapandemin fortfarande påverkar vår verksamhet i varierande grad, särskilt under veckorna efter höstlovet då vi upplevde en ökning av antalet bekräftade fall. I och med den ökande smittspridningen i samhället är vi förberedda på att hantera eventuella nya restriktioner och rekommendationer.

Men bortsett från detta har vi haft en mycket bra termin som präglats av studiemotiverade ungdomar som med hjälp av professionella lärare har arbetat efter sina mål och bidragit till den positiva stämningen på skolan på ett härligt sätt! Våra nya elever i årskurs 6 och 7 har kommit in bra i arbetssättet och skolkulturen, även om det självklart fortfarande finns en del finjusteringar kvar att arbeta med. Jag är överlag mycket nöjd med utvecklingen och det arbete alla medarbetare på skolan utför varje dag!

I mitten av varje termin genomför vi en betygsprognos där lärarna analyserar varje elevs kunskapsutveckling och måluppfyllelse för att se att eleverna är på rätt väg. Höstterminens prognos pekar mot goda resultat för samtliga årskurser. Prognosen ger oss en tydlig bild av nuläget och möjlighet att sätta in extra insatser kring de elever som behöver det, och göra mindre anpassningar både på grupp- och individnivå. Om allt går som beräknat kommer vi till våren att landa på liknande resultat som förra läsåret.

Avslutning och terminsstart
Vi kommer att ha vår skolavslutning på skolan den 21 december. Sedan är det dags för ett välkommet jullov och vi startar upp igen måndagen den 10 januari med halvdagar och utvecklingssamtal. Mer information om detta kommer i årskursens veckobrev.

Föräldraråd
Vi har nu startat upp vårt föräldraråd och kommer att ha första mötet denna vecka. Det finns utrymme för fler deltagare, så om du vill vara med i föräldrarådet från och med nästa termin, anmäl intresse till mig på christopher.adermark@kunskapsskolan.se

Vill ni följa oss i vår vardag och ta del av vad som händer i skolan? Följ oss på instagram på kunskapsskolan.nacka

Stort tack för denna termin, och jag vill passa på att skicka en lite tidig önskan om en riktigt god jul till er alla, och ett gott nytt år!

Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.