Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Mars 2022

Hej,

Vi är nu mitt i sportlovet och jag hoppas att alla har möjlighet att åtminstone i viss mån vara ute och njuta av solen. Första tredjedelen av terminen har gått mycket bra och eleverna följer sina planer med glatt humör.

Detta blir första rektorsbrevet på länge där inte covid-19 står i centrum, då restriktionerna som ni vet är helt borttagna och allt fortfarande ser ut att gå åt rätt håll. Men tyvärr är det ju inte allt som går åt rätt håll i världen just nu, kriget i Ukraina är något som påverkar oss alla på ett eller annat sätt, inte minst i skolan där vi försöker möta elevernas oro och tankar inför detta. Vårt huvudfokus gällande detta är att liksom under pandemirestriktionerna hjälpa eleverna att fokusera på sitt skolarbete så att oron inte blir alltför stor, men att diskutera och stötta på basgruppssamlingar och under ph-samtal.

De här veckorna runt sportlovet är kanske de viktigaste på hela läsåret och det gäller att göra rätt prioriteringar. Det är tillräckligt lång tid kvar för att ta igen tid som man gått miste om, men alldeles för kort tid att skjuta upp saker några veckor till. Med ett gemensamt stöd från hem och skola så får alla barn ännu bättre möjligheter att nå sina mål - vi hjälps åt!

Antagning
Vi håller nu på att avsluta antagningsprocessen till hötterminen 2022. Det blir fyra basgrupper i årskurs 6 och en ny basgrupp i årskurs 7 som startar. Vi har i år bytt kösystem och därmed inte samma antagningsprocess som tidigare, så är det så att ni har barn i kö och ännu inte fått antagningsbesked får ni gärna höra av er till info.nacka@kunskapsskolan.se. Detsamma gäller om ni har bekanta i samma situation, de får gärna höra av sig så hjälper vi till.

Enkäter
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 7 mars och sista svarsdagen är den 20 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Nationella prov
Som jag skrivit tidigare så präglas vårterminen till stor del av de nationella proven för årskurs 6 och framförallt för årskurs 9. Det är stora och viktiga prov som vi genomför, men de ligger inte till grund för all bedömning av elevernas kunskaper. När betygen sätts tas också hänsyn till all annan kunskap som eleven visat sin lärare. För många elever är känslan av att proven är helt avgörande något som påverkar dem mycket i negativ riktning under terminen. Vi försöker hjälpa eleverna med detta, och det är även något ni hemma kan hjälpa till med. Prata gärna med era barn om att alla kunskaper vägs in i betygen och att den bästa förberedelsen inför ett nationellt prov är att vara utvilad och lugn.

Då proven är viktiga och obligatoriska beviljar vi inte ledigheter när proven äger rum.

Föräldraråd
Efter nystarten av föräldrarådet i höstas har vi en liten men stadigt växande skara föräldrar som vill vara med och påverka skolans arbete. Vi ses en gång per termin och pratar om skolans utveckling och nuläge. Vill du vara med i föräldrarådet, anmäl intresse till mig på christopher.adermark@kunskapsskolan.se

Om du inte redan gör det, följ oss gärna på instagram på kunskapsskolan.nacka

Om ni har frågor eller funderingar kring skolans arbete, tveka inte att kontakta era barns handledare eller mig!

Bästa hälsningar,
Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.