Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Nacka 2022-04-28

Hej,

Påsken har kommit och gått och terminens slut närmar sig fortare än man tror. Vi har genomfört vår terminsprognos, som vi gör i mitten av varje termin, och därefter följt upp med mitterminsavstämningar med alla elever. Prognosen är ett bra riktmärke hur elevernas lärande fortskrider och visar att vi ligger i fas med förväntat resultat i alla årskurser. Om allt går som planerat kommer vi även i år att ha mycket fina meritvärden för våra avgångselever och väldigt nära 100% gymnasiebehörighet.

Resultaten på nationella proven för årskurs 6 och 9 är höga och ligger bra i linje med de bedömningar och betyg vi har sedan tidigare, vilket är ytterligare ett kvitto för oss att vi gör korrekta bedömningar och håller en hög undervisningsnivå. Vi har fortfarande några nationella prov kvar att genomföra och arbetar tillsammans med eleverna för att provresultaten ska bli så rättvisande som möjligt.

Stort tack alla som har genomfört vår enkät! Era åsikter och uppfattningar om skolan är mycket värdefulla i vårt långsiktiga kvalitetsarbete. Vi inväntar förväntansfullt resultatet på både vårdnadshavar- och elevenkäten, som vi får nu i dagarna. Sedan väntar ett analysarbete för oss på skolan men jag kommer också dela med mig av delar av resultatet till er genom kommande rektorsbrev.

Kriget i Ukraina är något som påverkar oss på många olika sätt. Vi vill gärna hjälpa till så mycket vi kan och har i skrivande stund tagit emot två elever på skolan. Jag har en fortlöpande kontakt med kommunen angående detta och vi kommer med stor sannolikhet att ta emot fler elever från Ukraina den närmaste tiden. Medarbetare och elever på skolan gör ett fantastiskt jobb för att ge våra nya elever en trygg och givande skola!

En dag i maj
Boka in eftermiddagen den 24 maj, då kommer ni att bli inbjudna till En dag i maj. Ni får se elevernas arbeten, lyssna på musik, fika och kanske till och med vara med i någon tävling. Håll utkik efter inbjudan i veckobrev framöver!

Den personligt utformade utbildningen får uppmärksamhet i ny studie
Tisdagen den 22 mars publicerade UNESCO MGIEP en världsomfattande studie om framtidens utbildning. I den säger oberoende forskare från 45 länder att personligt utformad utbildning är den viktigaste insatsen i skolan. Vi tycker så klart att detta är väldigt roligt och det är ett kvitto på att vår pedagogik verkligen gör skillnad för eleven.

Kunskapsporten för vårdnadshavare
Jag vill slå ett slag för vår föräldrainloggning. Har ni ännu inte provat den, gör gärna det! I dagsläget kommer ni åt era barns loggböcker, så ni kan se vad de ska arbeta med under den närmaste tiden, och ni kan även se era barns senaste bedömningar. Det går ännu inte att se alla bedömningar i EDS, men det är under utveckling.

Gör så här:

  1. Gå till http://vardnadshavare.kunskapsskolan.se
  2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med BankID.

För frågor och synpunkter, kontakta info.nacka@kunskapsskolan.se.

Viktiga datum inför nästa läsår
Här är de viktigaste datumen nästa läsår. Ni kommer att få mer information i veckobrev om tider och om andra specialdagar som friluftsdagar och liknande.

16 augusti Skolstart HT nya elever
17 augusti Skolstart HT gamla elever
Vecka 44 Höstlov
21 december Terminsavslutning
10 januari Skolstart VT
Vecka 9 Sportlov
Vecka 15 Påsklov
9 juni Skolavslutning

Om ni har frågor eller funderingar kring skolans arbete, tveka inte att kontakta era barns handledare eller mig!

Bästa hälsningar,
Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.