Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Juni 2022

Hej,

Skolavslutningen har passerat och sommarlovet är nu i full gång. Vi fick en väldigt fin avslutning trots att kyrkan var upptagen, med härliga tal och många tårar från niorna, som jag hoppas kommer och hälsar på under kommande år! Det var mycket nostalgi och en hel del oro för den okända framtiden, som jag är helt säker på att våra elever står väl rustade inför.

Årets betygsutfall var väldigt positivt, inte minst då alla avgångselever fick godkända betyg i alla ämnen, något som inte händer varje år. 100% betyg i alla ämnen, det är något som det ligger mycket hårt arbete bakom, både från elever och medarbetare. Så otroligt roligt att se att detta hårda arbete ge utdelning! Det genomsnittliga meritvärdet landar preliminärt på 279 poäng, vilket även det är ett mycket gott resultat och helt i linje med vad vi hade förväntat oss. Preliminärt får vi ett salsavärde på +15, vilket innebär att det genomsnittliga meritvärdet är 15 poäng högre än det värde som är förväntat baserat på elevernas socioekonomiska bakgrund.

Årets elevenkät ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Det är små förändringar på de flesta frågor, men vi kan se en större nedgång i hur eleverna upplever nyttan av loggboken , så detta ska vi ta omtag kring nästa läsår. I kommunens elevenkät för årskurs 8 ser vi att vi ligger en bra bit över kommunens genomsnitt på alla frågor, vilket är oerhört glädjande för oss!

Genomsnittet på föräldraenkäten är också det i stort sett oförändrat, vilket det varit de senaste fyra åren. Den fråga som sticker ut mest i positiv bemärkelse är att eleverna bemöter varandra med respekt, vilket också är tydligt i elevernas enkät.

Återigen stort tack för att så många deltog i enkäten, vi hade bland de högsta svarsfrekvenserna bland alla Kunskapsskolor i både elev- och föräldraenkäten. Vårt arbete med att förbättra skolan blir så mycket lättare med tillförlitliga resultat.

Jag vill tacka alla föräldrar till avgående årskurs 9 för ett gott samarbete och önska stort lycka till i framtiden! Ni har otroligt fina barn som verkligen tillfört något till skolan under de år de gått här!

Till alla andra, tack för detta läsår och vi ses igen i augusti. Skolstarten är 17 augusti för alla utom de nya eleverna som börjar en dag tidigare. Ni kommer att få mail från arbetslaget innan skolan drar igång igen i augusti.

Jag önskar er alla en solig och härlig sommar!
Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.