Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Oktober 2022

Hej,

Efter en fin start på terminen för såväl nya som gamla elever börjar vi nu närma oss höstlovet. Vi har haft en hel del aktiviteter utanför skolan, vilket fortfarande känns som en riktig lyx att kunna genomföra! Niorna hade en mycket lyckad vandring med övernattning i Tyresta nationalpark, vi har haft friluftsdagar och kulturaktiviteter och jobbat med gruppövningar i närområdet.

Av erfarenhet vet vi att vi nu har en period framför oss som många elever kan uppleva som stressig, då man gärna vill avsluta och vara i fas med sin planering inför lovet. Prata gärna hemma om detta och hur man kan hantera situationer som upplevs som stressiga, så ger ni ett bra stöd och komplement till det stöd eleverna får av sina personliga handledare varje vecka.

Prognos och mitterminsrapport
Vi har precis i dagarna ägnat en del tid åt att göra en prognos över elevernas utveckling i varje ämne. Eleverna kommer nu att få reflektera över sina studier tillsammans med sin handledare under ett förlängt ph-samtal under veckorna fram till höstlovet. Ni kommer i samband med detta att få en mitterminsrapport, med information om nuläge och vad som behöver prioriteras gällande era barns skolarbete den närmaste tiden.

Lovskola under höstlovet
På måndag och tisdag under höstlovet erbjuder vi lovskola till elever i årskurs 8 och 9. Om ditt barn riskerar att inte nå målen i något av kärnämnena kommer ni att få ett erbjudande om lovskola nämnda dagar. Får ni inget erbjudande om lovskola betyder det att era barn i nuläget ser ut att nå sina mål.

Extra studietid
Som jag informerat om tidigare har vi satt in extra studietid för alla som är intresserade på tisdagar och onsdagar klockan 15.00-16.00. Detta är ett bra tillfälle att i lugn och ro göra läxor eller andra skoluppgifter, så jag passar på att slå ett slag för denna aktivitet.

Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till mig eller ditt barns handledare.

Med vänlig hälsning,
Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.