Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Januari 2023

Hej,

Efter en fin hösttermin och ett långt jullov har vi nu hälsat våra elever välkomna till vårterminen och startat upp med undervisning och utvecklingssamtal. Terminens första ph-samtal är igång, denna vecka med fokus på elevernas terminsplaner. Titta gärna i loggboken då och då tillsammans med era barn så blir det lättare för er att följa progressionen och stötta era barn i deras skolarbete!

Enkäter
Under vårterminen genomför vi flera enkäter för att ge alla möjlighet att lämna synpunkter på vår verksamhet. Nacka kommun kommer snart att genomföra sin enkät, som riktar sig till elever i årskurs 6 och 8, samt till vårdnadshavare till barn i årskurs 6. Ni kommer att få en länk till enkäten via e-post.

Även Skolinspektionen genomför en enkät, riktad till samtliga vårdnadshavare och elever i årskurs 8. Denna enkät genomförs vartannat år, och i år är det dags för oss. Enkäten startar 23 januari, och ni kommer att få information om hur ni besvarar enkäten via e-post. Om du som vårdnadshavare inte vill att ditt barn svarar på enkäten, kontakta ditt barns handledare före 23 januari.

I början av mars kommer vi att genomföra vår egen enkät, som riktar sig till alla elever och vårdnadshavare på skolan. Även denna sker digitalt, ni kommer att få en länk till enkäten via e-post.

Jag är mycket tacksam över att ni tar er tid att besvara alla tre enkäter då resultaten från dessa är mycket viktiga för oss för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet.

Nationella prov
För årskurs 6 och framförallt för årskurs 9 präglas vårterminen till stor del av de nationella proven. Det är stora och viktiga prov som vi genomför, men de ligger inte till grund för all bedömning av elevernas kunskaper. När betygen sätts tas också hänsyn till all annan kunskap som eleven visat sin lärare. För många elever är känslan av att proven är helt avgörande något som påverkar dem mycket. Vi försöker hjälpa eleverna med detta, och det är även något ni hemma kan hjälpa till med. Prata gärna med era barn om att alla kunskaper vägs in i betygen och att den bästa förberedelsen inför ett nationellt prov är att vara utvilad och lugn.

Eftersom proven är obligatoriska och av stor vikt beviljar vi inte ledighet de datum då eleverna genomför prov. Provdatum hittar ni på Skolverkets hemsida.

Workshopbokning
Vårt system för bokning av workshop fortsätter att utvecklas och ger såväl elever som lärare bättre förutsättningar för att strukturera och planera sin vecka. Våra elever bokar från och med föregående termin sina workshops direkt i sin loggbok, där de också kan se vilka lärare som har workshopen och hur många lediga platser det finns. Detta system möjliggör också för lärare att ta närvaro på workshopen och tydligare följa upp hur eleverna planerar sin vecka.

Vi ser fram emot en härlig och lärorik vårtermin!

Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.