Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Mars 2023

Hej,

Vi har nu lämnat sportlovet bakom oss och närmar oss påsklovet. Vi vet att tiden, som alltid, går snabbt på vårterminen. Tala gärna med ditt barn om att använda tiden vi har väl och att reflektera över studieteknik tillsammans så som vi också gör veckovis på ph-samtalet. Tillsammans får vi alla barn att nå så långt som möjligt.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startade måndagen den 6 mars och sista svarsdagen är den 19 mars. Eleverna får möjlighet att svara på sin enkät under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar får du ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan. Om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Prognos och mitterminsavstäming
Nästa vecka genomför vi vår terminsprognos, där alla lärare går igenom alla elevers bedömningar mot deras målsättningar och ser hur det ser ut hittills under terminen. Prognosen analyseras sedan och ligger till grund för en mitterminsavstämning som handledarna har med sina elever under ett förlängt ph-samtal veckorna före påsk. Alla vårdnadshavare får i samband med detta en skriftlig avstämning om hur nuläget ser ut av handledaren.

Extra studietid
Jag vill tipsa om att vi varje tisdag och onsdag har en timmes extra studietid efter skoltid (15:00-16:00). Där kan eleverna göra sina läxor och andra hemarbeten och få hjälp av vår elevassistent Josefine. Alla elever på skolan är välkomna på dessa tillfällen, man behöver inte boka in sig på en tid utan det är bara att dyka upp.

Nationella prov
Vi går nu in i en period där de nationella proven för årskurs 6 och framförallt årskur 9 duggar tätt. Som jag skrivit tidigare kan detta vara en källa till oro och stress för eleverna, då det är stora och viktiga prov. Vi stöttar och hjälper våra elever med detta, men det är också värdefullt att prata om det hemma om ditt barn visar tecken på oro. Den bästa förberedelsen inför proven är att vara utvilad och lugn, och viktigt att veta är att all annan kunskap som eleven visat tidigare och senare vägs in i betygen.

Eftersom proven är obligatoriska och av stor vikt beviljar vi inte ledighet de datum då eleverna genomför prov. Provdatum hittar ni på Skolverkets hemsida.

Nytt frånvarosystem
Jag påminner om vårt nya frånvarosystem. Vid frånvaro anmäler ni ert barn på https://vardnadshavare.kunskapsskolan.se . Där kan ni även se ert barns frånvaro och de senaste bedömningarna som gjorts.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar!
Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.