Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Christopher Adermark berättar om händelser på skolan.

Maj 2023

Hej,

Påsken har kommit och gått, första maj har passerat och terminens slut närmar sig fortare än man tror. Vi har genomfört vår terminsprognos, som vi gör i mitten av varje termin, och därefter följt upp med mitterminsavstämningar med alla elever. Prognosen är ett bra riktmärke för hur elevernas lärande fortskrider och visar att vi ligger i fas med förväntat resultat i alla årskurser. Om allt går som planerat kommer vi även i år att ha mycket fina meritvärden för våra avgångselever och väldigt nära 100% gymnasiebehörighet.

Resultaten på nationella proven för årskurs 6 och 9 är höga och ligger bra i linje med, eller över, de bedömningar och betyg vi har sedan tidigare, vilket är ytterligare ett kvitto för oss att vi gör korrekta bedömningar och håller en hög undervisningsnivå. Vi har fortfarande några nationella prov kvar att bedöma och arbetar tillsammans med eleverna för att provresultaten ska bli så rättvisande som möjligt.

En dag i maj
Boka in eftermiddagen den 24 maj, då kommer ni att bli inbjudna till En dag i maj. Ni får se elevernas arbeten, lyssna på musik, fika och kanske till och med vara med i någon tävling. Håll utkik efter inbjudan i årskursens veckobrev.

Välkomna nya elever!
Nästa vecka välkomnar vi våra nya elever och föräldrar i årskurs 6 och 7 till skolan för ett första möte med lärare och sin nya skola. Det är alltid lika roligt att ta emot ett stort och glatt gäng energiska 12-13-åringar och deras föräldrar!

Läsårsdata nästa läsår
Nästa års läsårsdata finner ni nedan, och även på vår hemsida.
18 augusti Skolstart nya elever
21 augusti Skolstart gamla elever
Vecka 44 Höstlov
20 december Terminsavslutning
9 januari Skolstart VT 
Vecka 9 Sportlov
Vecka 14 Påsklov
13 juni Skolavslutning

Nytt frånvarosystem
Slutligen påminner jag återigen om vårt nya frånvarosystem. Vid frånvaro anmäler ni ert barn på https://vardnadshavare.kunskapsskolan.se . Där kan ni även se ert barns frånvaro och de senaste bedömningarna som gjorts.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.

Christopher Adermark
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.