Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Nacka

Rektor Sara Hillefors berättar om händelser på skolan.

Juni 2024

Hej vårdnadshavare på Kunskapsskolan Nacka!

Nu är det snart dags för ett välförtjänt sommarlov och det innebär så klart också att vi ska avsluta ännu ett skolår. Ett år som vi vuxna kanske känner har gått fort, men om vi tillåter oss att tänka tillbaka, har året inneburit att eleverna utvecklats väldigt mycket på många sätt. Många elever har gjort en stor resa kunskapsmässigt och klarat högre mål än de själva trodde var möjligt. Många har lärt känna nya kompisar och utvecklats socialt. För våra nya elever har det även inneburit att lära sig att arbeta enligt ett helt nytt arbetssätt och börja på en ny skola, vilket för många är en stor livshändelse. Många elever har även i vissa situationer varit med om uppförsbackar och hinder på vägen som de med hjälp av både lärare och föräldrar tagit sig över och förbi. Låt oss stanna upp och minnas detta. På ett år i en tonårings liv sker väldigt mycket!

Kunskapsutveckling
Eleverna har nu avslutat sina kurser, stegarbeten och verk i de praktiska ämnena samt haft sina sista idrottspass för terminen. Arbetsmålen som skulle göras i workshop är avbockade i loggboken och bedömningar görs. Alla nationella prov i årskurs sex och nio är genomförda. Nu är det inte många dagar kvar tills eleverna får sina betyg för läsåret. Som vanligt på Kunskapsskolan så vill vi inte att betygen ska komma som någon överraskning utan eleverna ska ha en god uppfattning om vart de befinner sig på betygsskalan.

Händelser på skolan
Flera av er besökte oss på vår traditionsenliga dag “ En dag i maj” den 21 maj då vi visade upp flera delar av vår verksamhet och även hade konsert på skolgården med uppträdanden från både våra elever och från våra utbyteselever från Kunskapsskolan Indien. Utbyteseleverna bodde hos våra elever i årskurs sex och sju. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till er föräldrar som var värdfamiljer och tog emot dem.

Årskurs åtta har även hunnit med en lång vandring i Hellasgården under en av de där härligt soliga vårdagarna vi hade i maj.

Eleverna har också genom elevrådet kunnat påverka skolmaten och fått igenom att årskurserna skulle få rösta fram och önska en lunch med något extra. Sedan dess har vi smakat sjuornas pizza och niornas tacos med nachos.

Något annat som förgyllt skolmiljön är att vi fått ett nytt skolcafé med nya möbler vilket uppskattas bland eleverna som gärna sitter där och fikar, umgås och spelar kort och brädspel under sina raster.

Elevrådet var också tillsammans med skolans So-lärare inblandade i att arrangera ett Eu-val på skolan där alla elever uppmanades att rösta efter att de fått undervisning och information kring valet på basgruppssamlingarna under veckan.

Läsårets kvalitetsarbete
Det här året har vi arbetat mycket med att stärka alla medarbetares relationella kompetens eftersom vi vill vara särskilt bra på att möta varje elevs behov och anser att vårt arbetssätt med personliga handledningssamtal, basgruppssamlingar och workshop gynnas av detta. Vi har även haft ett fortbildningsprojekt kring inkludering för att kunna anpassa undervisningen så att elever kan arbeta i olika tempo med olika omfång och metoder. Det här arbetet kommer fortsätta under nästa läsår. Vi har också haft ambitionen att ha en tät föräldrasamverkan med er och satt in åtgärder i tid om vi märkt att en elev haft oroande frånvaro, om vi sett att det finns en risk för F eller tyckt att något varit utmanande. Det är glädjande att se en ökad nöjdhet i alla elev- och föräldraenkäter, både Kunskapsskolans egna och Nacka kommuns “Våga visa”.

Välkomstmöte nya elever
Den 7 maj hade vi välkomstdag för våra nya elever och det blev en solig härlig eftermiddag med skapande, samarbetsövningar, fruktsallad och samtal mellan elever och lärare. Vi hälsar extra välkommen till er vars syskon börjar hos oss i höst. De nya eleverna börjar en dag före alla andra elever, det vill säga den 16 augusti klockan 09-14.00.

Föräldrasamverkan
Om ni vill komma på skolavslutningen så är ni varmt välkomna! Vi kommer att samlas på skolgården, årskurs sex och sju samlas klockan 09.00 och årskurs 8-9 klockan 10.00.

Kommunikation med skolan
I augusti bjuds ni in till utvecklingssamtal för att upprätta en ny utvecklingsplan för era barn, sätta upp mål för året, för årskurs sex och nio samt prata om strategier för att uppnå målen. Förutom att prata om kunskapsutvecklingen är det också viktigt att belysa frågor som rör trivsel, kompisar, frånvaro och övrigt som kan påverka ditt barns skolgång.

Om det skulle vara något brådskande i sommar, får ni gärna höra av er till mig och även om jag inte kommer att läsa min mail varje dag så kommer jag besvara de frågor som dyker upp.

Jag vill också passa på att tacka alla er föräldrar för ett gott samarbete under året och önska en riktigt glad sommar!

Vänliga hälsningar Sara Hillefors
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.