Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Markus Brunfelt berättar om händelser på skolan.

Augusti 2019

Hej!

Varmt välkomna till ett nytt, lärorikt läsår på Kunskapsskolan. Ett särskilt välkomnande till våra 138 nya sjätteklassare med föräldrar. Vi kommer att göra vårt allra bästa för att leva upp till våra ambitioner om en personligt utformad utbildning.

Studieresultat
Den finaste gåvan vi kan ge våra elever är gedigna ämneskunskaper så att de även kan lyckas med högre studier. Våra niondeklassare gick i våras ut med ett genomsnittligt meritvärde på 272 meritvärdespoäng, vilket befäster vår position som en av de främsta grundskolorna i länet. 98% av våra avgångselever uppnådde gymnasiebehörighet, vilket vi är mycket nöjda med. Vi ser även höga och stabila studieresultat för övriga årskurser, vilket också stärker oss i övertygelsen om att våra långsiktiga satsningar på undervisningskvalitet även visar sig i betygskatalogen. Vi sticker inte under stol med att vi anser att studieresultaten är viktiga. Många skolor profilerar sig på olika sätt, men vi står stadigt övertygade om att optimal kunskapsutveckling inom grundskolans 17 ämnen är vårt viktigaste uppdrag.

Prioriterade områden
Under detta läsår har vi tre prioriterade områden som vi fokuserar på. Vi påbörjar andra året av vårt långsiktiga fortbildningsprojekt “Didaktiskt djup med inslag av specialpedagogisk grundkompetens (DD). Det övergripande syftet med detta projekt är att höja kvaliteten på ämnesundervisningen och samtidigt bli förtrogna med fler verktyg för att möta upp elever i behov av särskilt stöd. Vårt andra prioriterade område handlar om elevernas behov av “inre och yttre struktur”. Detta område innefattar bland annat den digitala loggboken, det personliga schemat och PH-samtalen. Vårt tredje prioriterade område syftar till att stärka skol- och studiekulturen. Det handlar dels om att bygga en skolkultur som sätter studiefokus, ansträngning och målmedvetenhet i fokus, kort sagt en skolkultur där normen är att prioritera skolarbetet. Inom ramen för detta område vill vi även stärka gemenskapen i basgrupper och årskurser.

Webbfilter
Vi har i år valt att införa webbfilter på skolan. Detta kommer att ske för att skapa en mer studiefokuserad miljö för våra elever. Under förra läsåret testades webbfiltret på några av våra skolor och resultatet var mycket positivt och vi kunde se att studieron ökade bland eleverna.

Webbfiltret kommer från Fortiguard och fungerar genom att det filtrerar elevernas nätverk på skolan. Eftersom filtret är kopplat till skolans nätverk fungerar det endast i skolans lokaler. Filtret kommer blockera sidor som är definierade som pornografi, droger, vapen, sociala medier, spel, vissa filmsidor och andra sidor som anses olämpliga att besöka under skoltid. Om en elev försöker besöka en filtrerad sida loggas detta inte, vilket innebär att varken Fortiguard eller Kunskapsskolan behandlar personuppgifter i samband med filtreringen.

Höstterminens läsårsdata
19/8 Skolstart
27/8 Studiedag år 7-9 (utvecklingssamtal)
28/8 Hemstudiedag år 7-9 (utvecklingssamtal)
10/9 Studiedag endast år 6 (utvecklingssamtal)
11/9 Hemstudiedag endast år 6 (utvecklingssamtal)
2/10 Studiedag
V. 44 Höstlov
9/12 Studiedag
19/12 Julavslutning

 

Med hopp om ännu ett läsår där vi sätter den goda undervisningen i främsta rummet.

Markus Brunfelt
Rektor
073-317 34 58
markus.brunfelt@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.