Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Markus Brunfelt berättar om händelser på skolan.

September 2019

Hej alla Kunskapsföräldrar

En månad har gått av läsåret och huset är fullt av 490 kunskapstörstande ungdomar som går på basgruppssamlingar, kommunikationspass, föreläsningar och workshops. Intensiteten och ambitionerna är höga, men det råder också en vänlig stämning mellan elever och lärare. Det har påpekats flera gånger i medarbetargruppen att vi har fått till en riktigt bra skolstart i år. Våra 138 nya sjätteklassare har successivt skolats in i arbetssättet och vi märker tydligt att de är stolta över att gå på Kunskapsskolan. Våra äldre elever uppträder föredömligt i sättet de tar hand om sina nya skolkamrater och det råder en positiv studiekultur där normen är att anstränga sig och att prioritera skolarbetet.

Tydliga, Utmanande & Rimliga mål
Höstterminens utvecklingssamtal är genomförda och för oss är tidiga samtal mellan handledare, elev och vårdnadshavare, grunden i vårt systematiska kvalitetsarbete. Den pedagogiska forskningen visar också att elever som vet var de befinner sig kunskapsmässigt, vet vilka målen är och vilka strategier som är relevanta, lyckas bättre i skolan. På Kunskapsskolan pratar vi om betydelsen av så kallade TUR-mål, det vill säga att eftersträva en balans mellan tydliga, utmanande och rimliga mål. Balansen mellan utmaning och rimlighet är central, då vi varken vill hamna i onödig stress eller att våra elever ska känna sig understimulerade. Därför är dialogen mellan eleven, läraren och föräldern så viktig.

Inre & yttre struktur
Även detta läsår prioriterar vi arbetet med att hjälpa eleverna med både den inre och yttre strukturen. Vi bedriver en relationell pedagogik med hög grad av elevinflytande och för att detta ska fungera, måste vi vara mycket noggranna med strukturerna. Med begreppet yttre struktur avser vi bland annat den digitala loggboken, schemat, PH-samtalet och hur vi möblerar klassrum och redaktioner. Med den inre strukturen avser vi det pedagogiska arbete som görs för att motivera eleverna till att tänja sina egna gränser och vi avser även arbetet med betydelsen av ansträngning och att tillämpa de föreslagna studiestrategierna. Detta utvecklingsområde berör samtliga lärare på skolan och leds av två av våra förstelärare, Liselott Blennö och Elin Holm.

Föräldraråd
Läsårets första föräldraråd äger rum måndag 18 november klockan 18.00-19.30 på skolan. Föräldrarådet syftar till att utveckla samarbetet mellan skolan och hemmet, skapa insyn i skolans verksamhet och att diskutera skolövergripande frågor. Vi diskuterar inte enskilda elevärenden. Önskvärt är föräldrarepresentanter från alla fyra årskurserna, men viktigast är ett eget intresse och tid för detta. Nya som gamla föräldrarepresentanter hälsas varmt välkomna. Meddela mig senast tisdag 12 november om ni har intresse av att vara med. Lämna gärna önskemål om diskussionspunkter och vilket barn och basgrupp ni representerar.

 

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete
Markus Brunfelt
Rektor
073-317 34 58
markus.brunfelt@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.