Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Markus Brunfelt berättar om händelser på skolan.

November 2019

Hej alla Kunskapsföräldrar

Jag vill börja med att tacka er för allt stöd vi har fått i samband med den krissituation som har präglat vår verksamhet den senaste månaden. Medarbetaren som misstänks för sexualbrott arbetar ej längre kvar på Kunskapsskolan. Polisen har inlett en förundersökning och vi har överlämnat allt vårt material från den interna utredningen till dem. Skolans elevhälsa har fortsatt beredskap för de elever som behöver samtalsstöd. Medarbetarna får också stöd i sina bearbetningar med hjälp av vår företagshälsovård. I november kommer vi också att genomlysa rutinerna för klagomål, för att säkerställa att dessa utreds korrekt.

Höstlovsaktiviteter
Under tiden som era barn har haft höstlov så har våra lärare fördjupat sina kunskaper i specialpedagogisk grundkompetens. Vi har bland annat förkovrat oss i bemötandet av elever med ADHD, autism och olika språkstörningar.

Vårt ämneslag i matematik deltog även på Lärarnas forskningskonferens (LFK), ett forum för lärare som bedriver praktiknära forskning parallellt med lärargärningen. Matematiklaget presenterade då sin studie “Designa lektioner för ökad elevaktivitet inom geometri”, vilket i sin tur är en del av hela skolans fortbildningsprojekt om ämnesdidaktik.

Under höstlovets sista dagar arrangerade vi dessutom lovskola för de elever som behöver extra stöd för att nå målen i skolans kärnämnen.

Skolmaten
Som jag tidigare har informerat om så har vi haft en del problem med vår nya matleverantör Närda. Det är framför allt specialkosten och den ojämna kvaliteten som bekymrar oss. Vi har under höstterminen arbetat intensivt för att få matsituationen att fungera tillfredsställande men dessvärre är det fortfarande inte tillräckligt bra. Tyvärr är problemen av sådan karaktär att det inte finns en snabb och enkel lösning, men vårt huvudkontor ökar nu pressen ännu mer på leverantören. Vi kommer inte att ge oss förrän vi har en situation vi är nöjda med.

Föräldraråd
Jag vill åter påminna om läsårets första föräldraråd, som äger rum måndag 18 november klockan 18.00-19.30 på skolan. Temat för första mötet blir Elevhälsans proaktiva trygghetsarbete, samt diskussioner om hur vi tillsammans kan bygga en ännu starkare skol- och studiekultur, en kultur som innefattar både ansträngning, målmedvetenhet och trivsel.

Föräldrarådet syftar till att utveckla samarbetet mellan skolan och hemmet, skapa insyn i skolans verksamhet och att diskutera skolövergripande frågor. Vi diskuterar inte enskilda elevärenden. Önskvärt är föräldrarepresentanter från alla fyra årskurser, men viktigast är ett eget intresse och tid för detta. Nya som gamla föräldrarepresentanter hälsas varmt välkomna. Meddela mig senast tisdag 12 november om ni vill vara med. Lämna gärna önskemål om diskussionspunkter och vilket barn och basgrupp ni representerar.

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete

Markus Brunfelt
Rektor
073-317 34 58
markus.brunfelt@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.