Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Markus Brunfelt berättar om händelser på skolan.

December 2019

Hej Kunskapsföräldrar

Höstterminen närmar sig slutet och förberedelserna pågår för att administrera cirka 8300 terminsbetyg och därefter ge våra elever ett välförtjänt jullov. Vi har inarbetade rutiner för betygssättning för att säkerställa att dessa sätts på ett rättssäkert, allsidigt och likvärdigt sätt. Terminsbetyg är en viktig avstämning på väg mot slutbetygen, men vårt motto är att inget betyg ska komma som en överraskning. Dialogen mellan lärare och elev, gällande bedömningen, sker kontinuerligt under terminens gång.

Klagomålshantering
För ett par veckor sedan förtydligade vi de interna rutinerna för klagomålshantering. Om ni vårdnadshavare har något klagomål på vår verksamhet så hänvisar vi i första skedet till era barns handledare. Om ni inte får önskat gehör så vänder ni er därefter till mig eller biträdande rektor Lotta Petrén Eriksson. Vi utreder klagomålet och återkopplar därefter till er. Om ni då fortfarande inte är nöjda med utfallet, ombeds ni kontakta biträdande grundskolechef (och min namne) Marcus Brunberg. Marcus når ni på marcus.brunberg@kunskapsskolan.se Om ni har klagomål på oss rektorer så kan ni vända er direkt till Marcus. Två gånger per läsår sammanställer vi de klagomål som har kommit in och lämnar dessa till Kunskapsskolans huvudkontor. Detta för att vi på ett systematiskt sätt ska komma åt brister i verksamheten.

Arbetsro
Vi fortsätter att skruva på detaljer för att förbättra elevernas studiemiljö. I augusti möblerade vi om på redaktionerna för att skapa tydligare arbetsplatser och bättre överblick. Vi har även fokuserat på inledning av workshop och då specifikt bemötandet och ledarskapet. Vi har även förtätat lokalerna med fler ljudabsorbenter för att reducera den skramliga ljudmiljö som är typisk för gamla industrilokaler. Redan nu kan vi se klara förbättringar och när dessa materiella förbättringar sker i samklang med bra PH-samtal, tydligt ledarskap och noggrann loggboksplanering, så ger det resultat. Vi eftersträvar inte bibliotekstyst på redaktionerna, däremot en studiefokuserad miljö som sätter elevernas rätt till arbetsro i främsta rummet.

Tack för i år
Höstterminen avslutas med den sedvanliga julshowen, torsdag 19 december och då slutar eleverna efter lunch. Vårterminen 2020 inleds tisdag 7 januari klockan 10.00 med en förlängd basgruppssamling. Veckan därpå, 14-15 januari, är det dags för vårterminens utvecklingssamtal.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka er för det stöd och respekt ni har visat oss under höstens krisarbete, men också ett stort tack för det engagemang ni visar i era barns skolgång.

Hoppas att ni alla får en riktigt trivsam jul och en fin avslutning på 2019.

Markus Brunfelt
Rektor
073-317 34 58

markus.brunfelt@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.