Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Markus Brunfelt berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev januari 2020

Hej Kunskapsföräldrar

Efter en välbehövlig jul- och nyårshelg är nu vårterminen igång på allvar. Höstterminens goda arbete överskuggades i mångt och mycket av händelsen som medförde att en medarbetare fick avsluta sin anställning hos oss. Hösten innefattade också en besvärande skolmatssituation med en matleverantör som inte levererade det som förväntades. Nu är förhoppningarna goda att vi kan lägga detta bakom oss och ägna dagarna åt det vi är till för, nämligen att bedriva en så kvalitativ skolverksamhet som möjligt. Jag och mina medarbetare är motiverade att göra vårterminen till den bästa terminen någonsin.

Studieresultaten
Terminsbetygen ser mycket lovande ut. Våra niondeklassare uppnådde ett genomsnittligt meritvärde på 268 poäng, vilket endast är två poäng från läsårets målsättning på 270 poäng och då har vi dessutom en termin kvar för att lägga i den sista växeln. Vi följer noggrant upp betygsresultaten i varje årskurs, ämne och för varje elev. Utifrån den analysen lägger varje ämnes- och arbetslag upp en plan så att alla elever får rätt förutsättningar att lyckas med fortsatta studier. Våra åtgärder, med delmål, konkretiseringar, uppsökande verksamhet etc, för att höja pojkarnas studieresultat har visat sig framgångsrika. Dessa åtgärder tycks även gynna flickorna, vilket medför att vi fortfarande har ett relativt stort betygsgap mellan könen. Vi tror dock att ett fortsatt medvetet arbete med “ansträngningskulturen” hos pojkarna kommer att minska gapet mellan könen på sikt, utan att försämra flickornas studieresultat.

Utvecklingssamtal och TUR-mål
Den här veckan genomförs vårens utvecklingssamtal, vilket är ett första avstamp i vårt arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev. Trepartssamtalet mellan elev, handledare och föräldrar är ett viktigt forum för att diskutera studieresultaten, trivseln och studiestrategier, samt blicka framåt. Inom Kunskapsskolan poängterar vi betydelsen av TUR-mål, det vill säga studiemål som är Tydliga, Utmanande och Rimliga. När vi hamnar rätt i målsättningarna, som inte får vara för höga eller för låga, lyckas vi i regel att uppnå en personligt utformad utbildning med gedigna ämneskunskaper som resultat.

Vårterminens utmaning - att bygga en “ansträngningskultur”
Att bedriva skolutveckling tar tid, kräver tydliga målsättningar och regelbundna uppföljningar. Min grundtes är att vi ska försöka utveckla det vi kan förändra, vilket kan vara lärarnas skicklighet i undervisning och ledarskap. Det kan också handla om en effektivare organisation så att rätt person gör rätt saker i vår verksamhet. Kunskapsskolans pedagogiska modell är inget självspelande piano. Tvärtom så kräver den genomtänkta scheman, ämnesskickliga lärare och en god relationskompetens. Våra lärare förväntas vara tydliga ledare i klassrummen, ledare som skapar studiero och leder undervisningen framåt.

Vårterminens främsta utmaning ligger i att uppbåda den relationella kompetensen varje dag och i varje möte med våra elever. Kunskapsskolan har som devis att få varje elev att överträffa sina egna mål, att tänja sina gränser och att utmana sin bekvämlighetszon. Detta kräver ett stort mått av ansträngning, från våra lärare, men framför allt från våra elever. Ni får gärna prata med era barn hemma om betydelsen av att anstränga sig för att nå sina mål, om att inte ge upp när det känns lite motigt och om att gå emot sin egen bekvämlighet. Eftersom vi har skoltid mellan 08.25 till 15.30 så ser jag helst att den ansträngningen sker under skoltid, när det finns lärare i närheten.

Föräldraråd
Om ni har funderingar eller frågor som rör ert eget barn så tar ni i första hand kontakt med ert barns personliga handledare. Om ni är intresserade av att träffa mig och några av mina medarbetare för att ta del av och diskutera skolövergripande frågor, är ni varmt välkomna till Föräldrarådet. Vårterminens första möte äger rum måndag 27 januari klockan 18.00-19.30. Nya och gamla deltagare hälsas varmt välkomna och ni anmäler er till mig via mail, senast onsdag 22 januari. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Med hopp om en termin där ansträngningen står i fokus...
Markus Brunfelt
Rektor
073-317 34 58
markus.brunfelt@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.