Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Markus Brunfelt berättar om händelser på skolan.

Februari 2020

Hej Kunskapsföräldrar

I år firar Kunskapsskolan i Sverige 20 år och vår skola i Norrköping är en av de skolor som var med från allra första början. Det som från början var en idé om en skola med eleven i centrum är idag en väl utvecklad pedagogisk modell. När Kunskapsskolan startade var ambitionen att göra något som aldrig gjorts förut. Det handlade om att organisera undervisning på ett nytt sätt - med utgångspunkt i elevens mål och behov istället för i lärarnas schema och lokalernas förutsättningar. Vi har utvecklats en hel del sedan starten år 2000, men mycket är sig ändå likt. Den bärande idén om personligt utformad utbildning är densamma och huvuddragen i den pedagogiska modellen finns kvar. De första åren gick allt i en rasande fart, från noll till 22 skolor på fem år. Därefter har utvecklingen fortsatt kontinuerligt och idag finns det 29 grundskolor och 7 gymnasieskolor som jobbar efter ett pedagogiskt upplägg med gemensamt språk, gemensamt kvalitetsarbete och möjlighet till synergier och samordningsfördelar.

Sportlov
I skrivande stund har era barn sportlov och våra medarbetare ägnar sig mestadels åt kompetensutveckling, planering och bedömningsarbete. Två av dagarna har vi ägnat oss åt vårt långsiktiga utvecklingsprojekt Didaktiskt Djup (DD) där vi genom praktiknära forskning fördjupar oss i våra ämnen för att vässa undervisningen en nivå till. I tisdags hade vi dessutom ett Teach Meet i Örebro under temat “betyg & bedömning”, ett forum där vi delade med oss och tog till oss av goda exempel från lärare på våra samarbetsskolor i Linköping, Nyköping. Katrineholm och Örebro. Under torsdag och fredag erbjuder vi lovskola för de elever i årskurs 8 och 9 som behöver extra stöd i matematik, engelska och svenska.

Årets stora enkät
Under vecka 10 och 11 genomförs våra omfattande elev- och föräldraenkäter. Målet är inte bara att åstadkomma god undervisning, utan också att stå för en verksamhet som leder till nöjda elever, föräldrar och medarbetare. Enkätresultaten är mycket viktiga för oss, då de ligger till grund för analysen av vad som fungerar bra och vad vi behöver utveckla på skolan. Utifrån denna analys så beslutar vi om lämpliga aktiviteter och strategier i kommande läsårs kvalitetsplan. Därför är det viktigt för oss, dels att så många som möjligt av er besvarar enkäten och dels att ni är ärliga och uppriktiga i era svar. Vi uppmanar er att ta ställning. Undvik så långt som möjligt svarsalternativ 3, då dessa räknas bort i sammanställningarna. Svara 4 eller 5 om ni är nöjda med vår skola och 1 eller 2 om ni är missnöjda. Vi är trygga i att vi i grunden bedriver en gedigen skolverksamhet, vilket vi gärna får bekräftat, men vi behöver också få era synpunkter på förbättringsområden. Enkäten skickas ut som länk till den mailadress som ni har uppgett. Eleverna besvarar sina enkäter under samlings- eller PH-tid.

Föräldrainflytande
Jag vill slutligen påminna om att nästa föräldraråd äger rum onsdag 25 mars klockan 18.00-19.30. Meddela mig via mail, senast fredag 20 mars om du är intresserad av att deltaga. Skolan bjuder på kaffe och smörgås. Föräldrarådet har lyft fram ett önskemål om att få hit en extern föreläsare för att stötta er och oss i hur vi kan förhålla oss till barnens/elevernas aktiviteter på sociala medier. Jag återkommer om dag och tid under våren om vi kan få till en sådan kvällsföreläsning för er som är intresserade.

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete

Markus Brunfelt
Rektor
073-317 34 58
markus.brunfelt@kunskapsskolan.se

 

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.