Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Markus Brunfelt berättar om händelser på skolan.

Maj 2020

Hej Kunskapsföräldrar

Inledningsvis vill jag tacka för det förtroende ni har visat oss under dessa coronatider. Nuvarande restriktioner, där elever och medarbetare får stanna hemma vid mildare sjukdomssymtom, fungerar bra. Vi arbetar för att det inte ska slarvas med handhygienen och den sociala distanseringen, även om det sistnämnda är svårt att efterleva i praktiken när vi är många på en begränsad yta. Vi hoppas att grundskolorna får fortsatt hållas öppna så att vi kan slutföra läsåret med alla på plats. Om restriktionerna skulle skärpas, är vi dock förberedda att bedriva fullskalig distansundervisning, även om den inte fullt kan ersätta undervisning på plats.

Alternativa ceremonier
Restriktionerna gällande pandemin medför tyvärr att en del de traditioner i slutet av skolåret inte kan genomföras som planerat. Det blir ingen gemensam skolavslutning för elever och föräldrar i Renströmmen. Det är beklagligt men vi får göra det bästa av situationen. Vi kommer att prioritera avslutningsceremonin för våra elever i årskurs 9. Avslutningsmiddagen och skolavslutningen slås samman och genomförs vid sittande bord för årskurs 9 och lärarna. De kommer att få en festligare måltid, musik och stipendieutdelning. Vi hoppas kunna livesända ceremonin så att föräldrar och anhöriga kan följa den digitalt. För årskurs 6-8, som förhoppningsvis får vara med om fler skolavslutningar, kommer den i år att ske basgruppsvis, med betygsutdelning i klassrummen. Vi beklagar detta, men ser det som viktigare att vi tar vårt samhällsansvar och minimerar riskerna för smittspridning. Era elever får inom kort information om vilka tider som gäller under avslutningsdagen, torsdag 11 juni.

Elev- och föräldraenkäten
Glädjande nog kan vi se att ett stormig läsår ändå har mynnat ut i de bästa resultaten någonsin i våra enkäter. Exempelvis har elevernas upplevelse av delaktighet i framtagandet av det egna schemat ökat till 91% (+7). Elevernas nöjdhet med inflytandet över det egna skolarbetet har också ökat med sju %-enheter till 90%. Vi ser även hög nöjdhet gällande tryggheten som landar på 90% (+1) och i användandet av digitala verktyg, 92% (+2).

Även föräldraenkäten visar på ett ökat förtroende. Upplevelsen av att de personliga handledarna stöttar era barn har ökat till 92% (+5). Även åsikten att Kunskapsskolan har bra lärare ligger högt med 89% (+3) och er upplevelse av att era barn känner sig trygga i skolan har ökat till 92% (+3). Sammantaget är det tydliga positiva trender i båda enkäterna, vilket är ett kvitto på att vi gör bra saker, men det ger också bränsle till att höja oss en nivå till under nästa läsår.

Med hopp om ett stabilt avslut på vårterminen
Markus Brunfelt
Rektor
073-317 34 58
markus.brunfelt@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.