Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Markus Brunfelt berättar om händelser på skolan.

Augusti 2020

Hej Kunskapsföräldrar

Varmt välkomna till ett nytt, spännande läsår på Kunskapsskolan i Norrköping. Ett särskilt välkomnande till våra 132 nya sjätteklassare med föräldrar. Vi kommer att göra vårt bästa för att era barn ska trivas hos oss och för att leva upp till vårt motto om en personligt utformad utbildning.

Studieresultat
Vi är en Kunskapsskola och kommer alltid att värdesätta gedigna ämneskunskaper, så att våra elever ges goda förutsättningar att lyckas med fortsatta studier. Våra niondeklassare gick i våras ut med ett genomsnittligt meritvärde på 281 meritvärdespoäng, vilket befäster vår position som en av de resultatmässigt främsta grundskolorna i länet. 99% av våra avgångselever uppnådde gymnasiebehörighet, vilket vi är mycket nöjda med. Vi ser även höga och stabila studieresultat för övriga årskurser, vilket stärker oss i förvissningen om att våra satsningar på lärarskicklighet även visar sig i betygsresultaten. Många skolor profilerar sig på olika sätt, men vi står stadigt övertygade om att optimal kunskapsutveckling inom grundskolans 17 ämnen är vårt viktigaste uppdrag.

Prioriterade områden
Under detta läsår har vi tre prioriterade områden i vår Kvalitetsplan. Vi kommer dels att förfina arbetet med ämneslärarnas kompetens, där vi bland annat kommer att observera, filma och analysera undervisningen, för att hjälpa varandra att se styrkor och utvecklingspotential. I samband med detta kommer vi att be er och eleverna om samtycke för att inom strikta ramar filma utvalda lektioner. Vi kommer också att prioritera grunderna i vår pedagogiska modell, för att skapa struktur och kvalitet under hela skoldagen. Här handlar det om intern fortbildning för att repetera och spetsa till PH-rollens olika delar. Vårt tredje prioriterade område behandlar skol- och studiekulturen, ett fortsatt arbete för att främja ansträngning, trivsel och studiero. Här behöver vi er hjälp, då vi kommer att poängtera betydelsen av ansträngning för att uppnå sina studiemål. Vi återkommer mer om detaljerna, men prata gärna hemma om vikten av att lägga ner tid och kraft på studierna för att lyckas nå sina uppsatta mål.

Restriktioner på grund av pandemin
Kunskapsskolan fortsätter att följa FHM:s rekommendationer för att förhindra smittspridning. Vi ser att skolstarten, då många människor träffas på nytt, kan innebära en ökad risk. Det är svårt att efterleva den sociala distansen under skoltid, men vi poängterar betydelsen av god handhygien, avstånd och att stanna hemma vid lindriga sjukdomssymtom. Vi kommer i hög utsträckning att undvika externa besökare på skolan. Därför kommer höstterminens utvecklingssamtal att ske digitalt. Ditt barns handledare informerar dig om när och hur detta kommer att gå till. Vi kommer inte att arrangera några fysiska föräldramöten i början av läsåret, vilket ställer högre krav på att den digitala kommunikationen och informationen blir tydlig och sker regelbundet. Förhoppningsvis kan vi så småningom lätta på restriktionerna, men under läsårets första del, kommer vi att ta det säkra före det osäkra.

Höstterminens läsårsdata
18/8 Skolstart
25/8 Studiedag åk 7-9 (utvecklingssamtal)
26/8 Hemstudiedag åk 7-9 (utvecklingssamtal
9/9 Studiedag åk 6 (utvecklingssamtal)
10/9 Hemstudiedag åk 6 (utvecklingssamtal)
Vecka 44: Höstlov
12/11 Hemstudiedag alla elever
7/12 Studiedag alla elever
18/12 Julavslutning
7/1 2021: Vårterminen börjar

Med hopp om ännu ett läsår där vi sätter kunskaper, trivsel och trygghet i främsta rummet.

Markus Brunfelt
Rektor
073-317 34 58
markus.brunfelt@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.