Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Markus Brunfelt berättar om händelser på skolan.

September 2020

Hej alla Kunskapsföräldrar

Läsåret är en månad gammalt och skolan myllrar av 488 kunskapstörstande ungdomar som rör sig mellan våra ämnesvåningar för att ta del av kommunikationspass, workshops och föreläsningar. Stämningen är trivsam men seriös och våra nya elever i årskurs sex börjar nu hitta rätt i huset och i arbetssättet. Det märks tydligt att vi verkar på en skola med höga, men omhändertagande förväntningar om att alla kan och vill lyckas med sitt skolarbete.

Utvecklingssamtalets betydelse
Höstterminens utvecklingssamtal är genomförda och vi utvärderar nu hur kvaliteten blev under de digitala samtalen. Med tanke på farhågorna för smittspridning vid skolstarten valde vi att ta det säkra före det osäkra genom att ha utvecklingssamtalen digitalt . Förhoppningen är att vårterminens samtal kan ske på plats i skolan.

Utvecklingssamtalet är en central del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Redan från årskurs sex får eleverna träna i att sätta upp och motivera sina studiemål. Vi eftersträvar så kallade TUR-mål, vilket är en förkortning av Tydliga, Utmanande och Rimliga mål. Att sätta upp betygsmål redan efter ett par veckor i årskurs sex kan vara svårt, men för oss handlar det om att medvetandegöra och träna på att formulera sina målsättningar. De veckovisa PH-samtalen handlar därefter om att pröva och utvärdera strategier för att nå målen. Vår erfarenhet av detta är mycket framgångsrik och det bygger på en tidig och systematisk träning i målmedvetenhet.

Struktur och kvalitet - hela skoldagen
Även detta läsår prioriterar vi elevernas behov av inre och yttre strukturer. Vår pedagogiska modell bygger på följsamhet och individuellt anpassade studievägar, vilket ställer höga krav på strukturarbetet. Med yttre strukturer avser vi noggrann planering i loggböckerna, tydliga scheman för undervisning, tydliga krav och regler för ordning och studiero, samt individuell uppföljning under PH-samtalen.

Med inre strukturer avser vi det relationella uppdraget i att utveckla elevernas förmåga att ta ansvar, planera sina studier, motivationen och betydelsen av att anstränga sig för att nå sina mål. Kunskapsskolans arbetssätt bygger på en grundtanke om relationell pedagogik, där utvecklingen av inre och yttre strukturer är en förutsättning för att lyckas.

Kunskapsskolans syn på transparens
Sedan Skolverket meddelat att man inte längre kommer att offentliggöra betygsstatistik på skolnivå har Kunskapsskolan beslutat att själva publicera sina resultat. Inom ramen för rektorsbrev och i andra forum kommer jag också att redovisa och svara på frågor om våra studieresultat. Det är viktig information för oss i vårt kvalitetsarbete, men också viktig information för er och för våra elever. Vi anser i grunden att möjligheten att ta del av olika skolors studieresultat är en självklar och viktig samhällsinformation. Så här uttalar sig Kunskapsskolans vd Fredrik Lindgren om detta:

Vi förespråkar transparens och öppenhet när det gäller skolors betyg och resultat. Som vårdnadshavare måste man kunna göra ett informerat val till sitt barn. Dessutom är det viktigt för kvalitetsutvecklingen i hela skolsystemet att skolorna delar med sig av sina resultat.

Läs mer om detta på vår hemsida

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete

Markus Brunfelt
Rektor
073-317 34 58
markus.brunfelt@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.