Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Markus Brunfelt berättar om händelser på skolan.

November 2020

Hej alla Kunskapsföräldrar

Vi lämnar nu höstlovet bakom oss och tar oss an den sista perioden av höstterminen. Under höstlovet, även kallat “Läslovet”, arrangerade vi lovskola under tre dagar för de elever som behöver lite extra stöd för att nå betygsmålen i matematik och engelska. För lärarna innebar lovet fortbildning i respektive ämne. Ämneslagen i Moderna språk, Bild & Slöjd, NO och matematik, presenterade sina studier under årets digitala upplaga av Lärarnas Forskningskonferens (LFK). Men nu är vi och eleverna åter på plats för att ta oss an den viktiga perioden av studier fram till jullovet, en period som brukar präglas av högt studiefokus med en hel del redovisningar, inlämningsuppgifter och prov.

Skärpta riktlinjer för att bekämpa smittspridning
Under slutet av vecka 44 införde Folkhälsomyndigheten skärpta allmänna råd för ytterligare tre regioner, däribland Östergötland. De skärpta allmänna råden gäller till och med den 19 november. Det är viktiga rekommendationer för alla i regionen, men för grundskolan gäller i princip samma rutiner som tidigare. Vi ska fortsätta ha skolorna öppna och både elever och medarbetare förväntas vara på plats, så länge man är frisk och symtomfri. Det kan tyckas upprepande, men vi vill åter poängtera vikten av att hålla distansen så gott det går, sköta handhygienen och att låta era barn stanna hemma, även vid lindriga symtom. Om du som vårdnadshavare är orolig för att ditt barn kan halka efter i skolarbetet på grund av sjukfrånvaro så kontaktar du ditt barns personliga handledare för att se över studieplanen. Vi kommer också att bli än mer restriktiva gällande externa besökare på skolan, vilket tyvärr även gäller er föräldrar. Vi hoppas dock att digitala möten fungerar bra som alternativ under denna tid. Vi får helt enkelt hjälpas åt och göra vårt bästa för att få bukt på smittspridningen för att så småningom kunna återgå till lite mer normala rutiner.

Att förbereda PH-samtalen
PH-samtalet är fundamentet i vår pedagogiska modell. Under detta samtal säkerställer vi strukturen på individnivå, genom noggrann uppföljning av studiemål och arbetsinsats. PH-samtalet är också det forum då vi stärker studietekniken, motivationen men också stämmer av den psykosociala situationen för varje elev. Oavsett om PH-samtalet sker på plats i skolan eller digitalt så får vi alltid bättre kvalitet om eleverna tar för vana att förbereda sina samtal, gärna tillsammans med er föräldrar. Prata gärna en stund med era barn dagen före veckans PH-samtal och fråga vad ditt barn kommer att ta upp och om det är något ämne eller någon studiestrategi som behöver finslipas.

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete

Markus Brunfelt
Rektor
073-317 34 58
markus.brunfelt@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.