Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Markus Brunfelt berättar om händelser på skolan.

December 2020

Hej Kunskapsföräldrar

Även denna termin närmar sig sitt slut och eleverna jobbar intensivt för att bli klara med redovisningar, inlämningsuppgifter och prov. Lärarna och administrationen förbereder sig för att distribuera cirka 8400 terminsbetyg, för att därefter ge våra elever och sig själva ett välförtjänt jullov. Vi har goda rutiner för betygssättning så att dessa sätts på ett rättssäkert, allsidigt och likvärdigt sätt. Terminsbetygen är en viktig avstämning på väg mot slutbetygen, men vårt motto är att inget betyg ska komma som en överraskning. Dialogen mellan lärare och elev, gällande bedömningen, sker kontinuerligt under terminens gång.

Pandemin och dess påverkan
Även om det i skolan är svårt att hålla restriktionerna gällande den fysiska distansen, upplever jag att de allra flesta gör sitt yttersta för att hålla nere smittspridningen. Att stanna hemma vid sjukdomssymtom, sköta handhygienen och att försöka hålla distansen i så hög utsträckning som möjligt. Vi uppskattar den löpande dialogen med er föräldrar och vi har regelbundna samtal med våra elever om betydelsen av att alla verkligen tar sitt personliga ansvar.

I förebyggande syfte har vi ställt om i princip alla fysiska möten i medarbetargruppen och med er vårdnadshavare, till digitala möten. Under hösten har sjukfrånvaron trots allt varit hanterbar, både bland elever och medarbetare. Vi går in i vårterminen 2021 med devisen att “förbereda sig för det värsta men hoppas på det bästa”. Gymnasieskolorna har i skrivande stund återgått till distansundervisning och under hösten har vi även sett hur vissa grundskolor temporärt har fått göra detsamma. Vi hoppas på att kunna bedriva vårens undervisning på plats, men samtidigt har vi en plan för hur undervisningen kan ombesörjas, om vi helt eller delvis behöver gå över till distansundervisning.

Fortsatta digitala utvecklingssamtal
Som ni säkert förstår, kommer även vårterminens utvecklingssamtal att ske digitalt. Vi har utvärderat höstterminens digitala utvecklingssamtal och det råder en samstämmig bedömning att de har fungerat över förväntan. Utvecklingssamtalen är en central del i vårt kvalitetsarbete, där handledare, elev och vårdnadshavare diskuterar studieresultaten kopplat till elevens individuella mål och samtalar om strategier för att uppnå och helst överträffa de egna målen. Det är också ett forum för er vårdnadshavare att få svar på era frågor och funderingar.

Personalförändringar
Som jag tidigare nämnt, har vi en ny studie- och yrkesvägledare (SYV), Emilie Ekekrantz, på plats. Emilie kommer närmast från Realgymnasiet och kommer inledningsvis att prioritera gymnasievalet för våra elever i årskurs nio. I januari kommer också vår idrottslärare Olle Lundqvist tillbaka från föräldraledighet. Vi kommer att tacka av Ulrica Ahl-Eklund som förtjänstfullt har vikarierat för Olle under höstterminen. Kajsa Schwartz är nu klar med sina lärarstudier och kommer också att undervisa i idrott på heltid under vårterminen. Detta innebär att Jonas Vinberg släpper idrottsundervisningen och återgår till tjänsten som elevassistent. Sebastian Björnhammer kommer att bidra med sin kompetens på Kunskapsskolans pedagogikavdelning och ersätts under vårterminen av Tomas Thundal som vikarierar som NO-lärare. Glädjande nog kan vi också konstatera att både Åza Sergander och Carl Bindekrans successivt är på väg tillbaka till full tjänstgöringsgrad.

Tack för i år
På grund av smittorisken så ställer vi in årets gemensamma julshow för eleverna. Julavslutningen, inklusive betygsutdelningen, sker istället basgruppsvis fredag 18 december klockan 9-11. Vårterminen 2021 börjar torsdag 7 januari klockan 10.00 med basgruppssamling.

De nödvändiga restriktionerna till trots, önskar jag er alla en riktigt trivsam jul och en fin avslutning på 2020.

Vänligen
Markus Brunfelt
Rektor
073-317 34 58
markus.brunfelt@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.