Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Norrköping

Viktig information angående distansundervisning under vecka 51

Januari 2021

Hej Kunskapsföräldrar

Efter en välbehövlig jul- och nyårshelg är nu vårterminen igång på allvar. Höstterminen fick ett abrupt slut med distansundervisning de två sista dagarna, inklusive själva julavslutningen. Vi ser hellre att skolan bedrivs fysiskt på plats, men är samtidigt trygga i att Kunskapsskolan även klarar av att bedriva kvalitativ fjärr- och distansundervisning, om det behövs.

Fortsatta restriktioner gällande covid-19
Vi behöver vara mentalt förberedda på att även vårterminen kommer att innebära restriktioner, även om hoppet finns att dessa successivt kommer att lättas. Det är fortfarande av högsta vikt att eleverna bara kommer till skolan om de är symtomfria, att vi fortsätter vara noggranna med handhygienen och att vi alla försöker bibehålla den fysiska distansen i den mån det är möjligt.

Skolverket meddelade i december att vårterminens Nationella prov utgår, vilket skapar mer utrymme för undervisning och jag upplever att våra lärare är trygga i det bedömningsunderlag som de har. Utvecklingssamtal och föräldramöten sker digitalt även under våren, vilket också gäller i princip alla möten mellan skola och hem. Föräldrarådet kommer att vila under våren, men plockas upp igen när samhället och skolan återgår till ett mer normaliserat tillstånd. Eftersom vi inte kommer att träffas på plats, lägger vi stor vikt vid att ni får kontinuerlig information om vad som händer i skolan. Håll gärna mailkontakt med ditt barns handledare om du är bekymrad över någonting som rör skolgången.

För att minska trängseln på skolan gör vi en del åtgärder. Start- och sluttider justeras för årskurs 8 och 9 för att minska trängsel i garderob, vid skåpen och i trapphuset. Rastytan ökas ut med lokalen A1. Matsalstiderna justeras i den mån det är möjligt. Vi anser dock inte att detta är tillräckligt. Från och med onsdag 13 januari går vi därför över till delvis distansundervisning i årskurs 7-9, där en årskurs får studera hemifrån utifrån nedanstående schema. De elever som studerar hemifrån kopplar upp sig varje morgon till basgruppsamling och kommer därefter att ha kommunikationspass, samlingar och digitala PH-samtal, enligt schema. Workshop på distans blir något mer begränsad, men möjligheten till stöd av och dialog med läraren kommer att finnas. Detta beslut gäller för vecka 2 och 3. Därefter utvärderas åtgärder och nytt beslut tas. Skolmat finns för avhämtning för de elever som har distansundervisning. Vi kommer att ha några elever i behov av särskilt stöd som alltid kommer att vara i skolan. Handledaren och Elevhälsoteamet har dialog med dig som vårdnadshavare om så är fallet. Om du som vårdnadshavare upplever att förutsättningar saknas för distansundervisning, till exempel att internetuppkoppling saknas, vill jag att du vänder dig till handledaren eller mig som rektor så diskuterar vi fram en lösning.

Dag, datum

Onsdag 13/1

Torsdag 14/1

Fredag 15/1

Måndag 18/1

Tisdag 19/1

Onsdag 20/1

Torsdag 21/1

Fredag 22/1

Åk med distans-under-

visning

Åk 9

Åk 8

Åk 7

Utv-

samtal åk 6-9 Alla hemma

Utv-

samtal åk 6-9 Alla hemma

Åk 8

Åk 7

Åk 9


Studieresultaten
Terminsbetygen ser mycket lovande ut. Våra niondeklassare uppnådde ett genomsnittligt meritvärde på 276 meritvärdespoäng, vilket är mycket bra även sett till förväntat resultat utifrån socioekonomiska faktorer. Vi har i dagsläget en gymnasiebehörighet för våra elever i årskurs nio på 98%, vilket är en bra bit över såväl kommun- som rikssnittet. Resultaten ser även mycket lovande ut för övriga årskurser, vilket ger oss goda möjligheter att finslipa detaljer i respektive ämne och att bli ännu bättre på att individanpassa undervisningen. Glädjande nog kan vi också se tendenser till att att differensen mellan pojkars och flickors studieresultat minskar, utan att flickorna har uppnått sämre resultat. Våra åtgärder, med delmål, konkretiseringar, uppsökande verksamhet etc, för att höja pojkarnas studieresultat har börjat ge resultat.

Utvecklingssamtal och TUR-mål
Under vecka 3 genomförs vårens utvecklingssamtal, vilket är ett första avstamp i arbetet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev. Även denna termin sker samtalen digitalt och ni blir inbjudna av era barns handledare. Trepartssamtalet mellan elev, handledare och föräldrar är ett viktigt forum för att diskutera studieresultaten, trivseln och studiestrategier, samt blicka framåt. Inom Kunskapsskolan poängterar vi betydelsen av TUR-mål, det vill säga studiemål som är Tydliga, Utmanande och Rimliga. När vi hamnar rätt i målsättningarna, som inte får vara för höga eller för låga, lyckas vi i regel med strävan att få varje elev att överträffa sina egna målsättningar.

Skolinspektionens enkät
Den 18 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen som skickas via mail till dig som vårdnadshavare i Kunskapsskolan. Skolinspektionen genomför enkäten vartannat år med samtliga huvudmän i Sverige, i syfte att bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. För oss i Kunskapsskolan är det viktigt att vi får så hög svarsfrekvens som möjligt för att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den.

Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år och i år pågår den mellan 8 och 21 mars. Mer information om vår egna enkät kommer senare i vår.

 

Med hopp om en termin där vi pratar mer om studier än om restriktioner...

Markus Brunfelt
Rektor
073-317 34 58
markus.brunfelt@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.