Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Norrköping

Viktig information angående distansundervisning under vecka 51

Rektorsbrev februari 2021

Hej Kunskapsföräldrar

Vårterminen är i full gång och vår skolbyggnad på Knäppingsborgsgatan kokar av vetgiriga elever som rör sig mellan basgruppssamlingar, kommunikationspass, workshops och föreläsningar. De senaste veckorna har vi haft ett rullande schema där en årskurs i taget i 7-9 studerar på distans, i syfte att förebygga trängsel, smittspridning och underlätta för eleverna att hålla den fysiska distansen. Vi bedömer att det fungerar förhållandevis bra, även om vi självfallet ser fram emot att ha alla elever på plats i skolan varje dag.

Pandemins påverkan
Det finns självklart olika synpunkter på hur vi i skolan ska agera gällande när-, fjärr- och distansundervisning. Den senaste månaden har vi fattat beslut för två veckor i taget om delvis distansundervisning. Dessa beslut fattas i samråd med regionens smittskydd och med Kunskapsskolan centralt. Våra beslut grundar sig dels i sjukdomssituationen på skolan, bland elever och medarbetare. Vi tittar också på den allmänna smittspridningen i vår region. Att låta en årskurs i taget ha distansundervisning är en temporär åtgärd, men preliminärt siktar vi på att återgå till fullskalig närundervisning från och med vecka 9, efter Sportlovet. Tillsvidare fortsätter vi dock med justerade start- och sluttider, tydligare matsalstider, samt utökning av rastytan, för att undvika trängsel i garderob och i trapphus i så stor utsträckning det är möjligt.

Restriktionerna påverkar vårterminen även på andra sätt. Vi kommer inte att anordna någon PRAO under våren, då vi bedömer det som orimligt att låta eleverna utsätta sig själva och andra för nya miljöer och människor i så hög utsträckning. De nationella proven för årskurs 6 och 9 ställs in och det påbörjade arbetet med revidering av kursplaner skjuts på framtiden.

Förhoppningsvis kommer situationen i samhället att stabiliseras så att skolan och övriga aktiviteter för våra ungdomar kan återgå till det normala, men eftersom läget är föränderligt får vi helt enkelt ha tålamod och förhålla oss till de direktiv och riktlinjer som råder. Jag kan dock försäkra er om att vi på skolan fortsätter att göra vårt yttersta för att upprätthålla kvaliteten i undervisningen, oavsett om den sker på plats eller digitalt.

Sportlov
Under vecka 8 har era barn Sportlov, men vi som arbetar på skolan finns tillgängliga måndag till onsdag om ni önskar kontakt. För lärarna innebär lovet en del intern fortbildning i form av utvecklingsprojekt, ämneslagsplanering samt möjlighet för arbetslagen att utvärdera och planera framåt. Vi kommer även att se över den distansundervisning som varit hittills, för att se vad som har fungerat bra och hur vi kvalitativt kan förbättra oss.

För de elever som ligger i riskzonen att inte nå gymnasiebehörighet, erbjuder vi lovskola måndag till onsdag klockan 09.00-14.00. Ditt barns handledare har varit i kontakt med dig om ni är aktuella för lovskola.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 8 mars och sista svarsdagen är den 21 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.


Med hopp om ett fortsatt gott samarbete
Markus Brunfelt
Rektor
073-317 34 58
markus.brunfelt@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.