Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Norrköping

Viktig information angående distansundervisning under vecka 51

Rektorsbrev mars 2021

Hej Kunskapsföräldrar

Våren är i antågande och den här perioden, mellan sport- och påsklov, är en av de mest intensiva under skolåret. Stämningen mellan elever och lärare och elever sinsemellan är generellt god. Även om vi självfallet har att hantera några konflikter mellan elever, har vi en skolmiljö som präglas av ömsesidig respekt, trivsel och studiefokus. Även om inskolningen av våra sjätteklassare fortfarande pågår, börjar alltfler av våra yngre elever att anamma studiekulturen och vår pedagogiska modell. Vi har höga förväntningar och krav på våra elever och på oss själva, men samtidigt är vi övertygade om att alla elever både kan och vill lyckas med sina studier.

Fortsatta restriktioner
Efter ett drygt år av covid-19, påverkas vi fortfarande av restriktioner. Sedan terminsstart har våra elever i årskurs 7-9 haft ett rullande schema med när- och distansundervisning. Syftet är att i möjligaste mån minska trängseln i skolbyggnaden. Sjuktalen på skolan, för både medarbetare och elever, är förhållandevis låga och jag hade gärna sett en återgång till fullskalig närundervisning snarast. Med tanke på smittoläget i region Östergötland, kommer vi dock att fortsätta den roterande distansundervisningen även under vecka 12 och 13. Efter påsklovet vecka 14 är våra förhoppningar att kunna ha alla årskurser på plats igen. Beslut om detta kan vi dock inte ta i dagsläget, utan fattas under påsklovet. Era barns handledare informerar via mail om hur vecka 15 ser ut. Planering och framförhållning är i regel en av våra styrkor, men under rådande omständigheter får vi ha tålamod och planera för olika scenarier. Vissa elever, grupper och ämnen kommer ibland att undantas från beslutet om distans, då vi behöver genomföra vissa praktiska moment i skolan.

Ny leverantör av skolmat
Under läsåret har skolköket haft en del utmaningar gällande tillagningen av skollunch. Vi har exempelvis inte kunnat servera pasta i samma omfattning som tidigare, på grund av fettavskiljarens kapacitet, samt att vi har begränsad elförsörjning till gymnasiets fastighet. I samband med sportlovet påbörjade Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet därför ett samarbete med Skolfood som är ett etablerat företag inom måltidslösningar. Planen framåt är en fortsatt tillagning av mat på Kunskapsgymnasiet men att vi också får mat levererad från Skolfoods storkök som ligger i Norrköping.

Struktur och studiero
Kunskapsskolans pedagogiska modell, med hög grad av individanpassning och flexibla scheman, är inget självspelande piano. I våra bästa stunder får vi till den struktur som ger våra elever en personligt utformad utbildning. Det kräver dock att vi alltid är noggranna med elevernas planeringar, den personliga handledningen och gör löpande justeringar av studiestrategier och scheman. Växlingarna mellan kommunikationspass, föreläsningar, workshops och laborationer, bygger in en nödvändig variation i undervisningen. Den närmaste perioden kommer vi att strama åt strukturer och uppföljningar så att vi säkerställer studieron. Vi jobbar på två fronter samtidigt, dels med struktur och uppföljning av distansundervisningen och dels med de elever som är på plats i skolan. Vi eftersträvar tydligare ledarskap i klassrummen, bättre PH-samtal, tydligare stöd till de elever som har svårt att följa sina scheman och vid behov, tätare kontakt med er föräldrar. Målet är givetvis att alla våra elever ska få betyg i alla ämnen, säkra sin gymnasiebehörighet och att så många elever som möjligt uppnår och helst överträffar sina personliga studiemål. Vi är redan på god väg men kan höja oss en nivå till.

Skolprat
Det känns lite förmätet att lyfta fram en podcast som man själv är delaktig i, men denna gång gör jag ett undantag. Lyssna gärna på Kunskapsskolans podcast “Skolprat” och gärna på det avsnitt där Karin Rådberg, utvecklingsledare på Pedagogikavdelningen, och jag, samtalar med barnläkaren Kristina Bähr. Kunskapsskolans podcast Kristina har mångårig erfarenhet av elevhälsoarbete och djupa kunskaper om hur hjärnan påverkas och utvecklas hos ungdomar. Avsnittet utgår från hur distansundervisning påverkar barn och ungdomars mående och hälsa och kan varmt rekommenderas till både tonårsföräldrar och lärare.

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete
Markus Brunfelt
Rektor
073-317 34 58
markus.brunfelt@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.