Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Norrköping

Viktig information angående distansundervisning under vecka 51

Rektorsbrev maj 2021

Hej Kunskapsföräldrar

Inledningsvis vill jag tacka för det stöd ni har visat oss gällande besluten om den roterande distansundervisningen. Jag vill också tacka för de förutsättningar ni ger era barn så att de kan tillägna sig den undervisning vi tillhandahåller på distans. Vi vet att det är tufft för många, inte minst om flera familjemedlemmar ska studera och arbeta på distans och samsas om hemmets utrymmen, men vi upplever att det på ett generellt plan fungerar över förväntan.

Distansundervisning
Det senaste året har vi tvingats ta beslut med kort framförhållning, utifrån rådande smittspridning i regionen och på skolan. Vi får förhålla oss till att det inte är över än och tvåveckorsbesluten om roterande distansundervisning tar vi för att förebygga trängseln på skolan, främst i allmänna utrymmen. Vi kommer att fortsätta det rullande schemat med en årskurs i 7-9 hemma varje dag, även under vecka 19 och 20. Vi har också möjligheten att med kort varsel ta hem en eller flera årskurser om vi ser en ökad smittspridning i en basgrupp eller årskurs. Om vi har stor frånvaro i medarbetargruppen kan vi också behöva använda oss av distansundervisning som lösning. Jag vågar inte utlova något om återstoden av läsåret, utan vi får helt enkelt ha beredskap för olika scenarion.

Alternativa ceremonier
Restriktionerna medför även i år att våra ceremonier i slutet av läsåret begränsas. Torsdag 10 juni har vi skolavslutning och inte heller i år kan vi avsluta läsåret som vanligt. Skolavslutningen i årskurs 6-8 kommer att ske basgruppsvis under förmiddagen, innan vi skickar eleverna på sommarlov. Inga föräldrar kan tyvärr deltaga. För årskurs 9 blir det först en avslutning basgruppsvis på skolan och därefter serveras en godare skollunch i matsalen klockan 13.00, där avslutningen slutförs vid sittande bord. Därefter skickar vi iväg eleverna på sitt sista sommarlov från Kunskapsskolan. Det låter torftigt, men vi ska se till att det blir en så trevlig och stämningsfylld final som möjligt.

Elev- och föräldraenkäten
Glädjande nog kan vi se att elevernas och er belåtenhet med Kunskapsskolan är på höga nivåer. Eleverna i årskurs 7-9 är fortfarande mycket nöjda med skolan, lärarna och undervisningen (80-81%) trots ett läsår som har kantats av restriktioner. Eleverna i årskurs 6 är inte riktigt lika nöjda (77%) med sitt första år, så de siffrorna får vi analysera närmare. Vi kan dock glädja oss åt att eleverna skattar oss högt på några av nyckelfrågorna. Till exempel upplever 87% av eleverna att de har bra lärare, 86% av eleverna trivs i skolan och 91% upplever att de känner sig trygga i skolan. Vi eftersträvar givetvis 100% i nöjdhet men elevsvaren bekräftar vår uppfattning om att vi har en trygg skola där eleverna trivs och får bra undervisning.

Även föräldraenkäten visar ett fortsatt gott förtroende för oss. 87% av er upplever att vi har bra lärare, 89% anser att era barns personliga handledare stöttar och hjälper era barn och 89% av er kan rekommendera era barns skola.

Vår inställning är att vi alltid kan bli bättre och under våren kommer vi att fortsätta vårt systematiska kvalitetsarbete för att göra de pedagogiska och organisatoriska justeringar som krävs för att spetsa till undervisningen, elevhälsan och den personliga handledningen. Nästa läsår kan vi förhoppningsvis även träffa er föräldrar på plats igen, vilket vi ser fram emot.

Tack för den här tiden
Det här blir mitt sista rektorsbrev för Kunskapsskolan Norrköping. Måndag 24 maj tar Linda Teske över det yttersta ansvaret som rektor på skolan. Linda kommer dock att ansvara för skolavslutningen på Kunskapsskolan i Nyköping, medan jag ansvarar för vår avslutning. Jag vill tacka er för det förtroende som jag alltid har känt, såväl under goda som besvärliga tider. Kunskapsskolan i Norrköping är en speciell skola och arbetsplats och jag har trivts bra hela tiden, från november 2012 och fram till nu. Det är nog en kombination av flera faktorer som gör att eleverna lyckas med sina studier här. Dels har vi en pedagogisk modell som främjar en individanpassad undervisning, vilket sannolikt gynnar flertalet elever. Dels har vi elever och föräldrar som har tagit medvetna beslut om att ni vill gå här och tror på oss. Vi har också en medarbetargrupp som sökt sig hit för att de tror på vårt koncept och för att de mår bra av att samarbeta med andra lärare med höga ambitioner. Detta skapar en skolkultur där normen är att sätta studierna i centrum och en stark studiekultur medför i regel också hög trivsel, sammanhållning och trygghet.

Nu går jag vidare inom Kunskapsskolan i mitt nya uppdrag som biträdande grundskolechef. I praktiken kommer det att innebära ett övergripande ansvar för drift och utveckling på ett 15-tal av våra grundskolor. Förhoppningsvis kommer vi även att växa, med fler skolor i fler kommuner och dessutom utvidga vår grundskoleverksamhet, från förskoleklass till årskurs 9. Även fortsättningsvis kommer jag att försvara valfriheten och rätten för elever och föräldrar att välja en skola som passar de egna behoven. Förhoppningsvis träffas vi i nya sammanhang i framtiden då jag kommer att bo kvar i Norrköping men ha min primära arbetsplats på vårt huvudkontor i Stockholm.

Med hopp om ett stabilt och covidsäkert avslut på detta läsår...

Markus Brunfelt
Rektor
073-317 34 58
markus.brunfelt@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.