Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan

Rektorsbrev augusti

Hej!

Varmt välkomna till ett nytt, spännande läsår på Kunskapsskolan Norrköping och lite extra välkomna hälsas nya elever och föräldrar. Det kan säkert kännas nervöst både för barn och föräldrar inför skolstart, det har vi full förståelse för. Men ni kan vara helt säkra på att vi arbetar stenhårt för att alla ska känna sig trygga och för att vi ska kunna erbjuda en personligt utformad utbildning till alla våra elever.

Studieresultat
När vi summerar det förra läsåret kan vi nöjt konstatera att det var riktigt fina studieresultat. Våra elever som gick ut årskurs nio i juni fick ett genomsnittligt meritvärde på hela 286 och 98% var behöriga till gymnasiet. Detta är givetvis mycket glädjande då vi värdesätter gedigna ämneskunskaper och betygen visar att vårt arbete för att utveckla en stark studiekultur i kombination med våra skickliga lärare ger gott resultat. Vi ser även fina studieresultat för övriga årskurser så det ska bli spännande att följa detta under året.

Prioriterade områden
Vi lägger mycket kraft på vårt systematiska kvalitetsarbete under året och i slutet av varje läsår utvärderar vi grundligt vårt arbete. Denna analys ligger sedan till grund för kommande läsårs kvalitetsplan. I den lyfter vi varje år fram några prioriterade områden som vi fokuserar extra på och i år kommer vi ha två områden som vi kommer arbeta med. Det ena Struktur & kultur- från trygghet i basgruppen till att äga sitt lärande handlar om att vi kommer att arbeta med grunderna i vårt arbetssätt och exempelvis förtydliga för eleverna om vikten av en bra planering och hur man kan använda loggboken för att lyckas ytterligare i sitt skolarbete. Det andra området har vi valt att kalla Undervisning- från formativ bedömning till formativ undervisning- uppgradera och stärka undervisningen i workshop och syftar till att förfina vårt undervisningspass workshop. Det ska vara tydligt för eleven vad hen ska arbeta med när passet startar och säkerställa att eleven får den hjälp som behövs. Vi kommer samtidigt att arbeta med att förstärka den så viktiga återkopplingen så eleven vet att hen är på rätt väg för att lyckas.

Utvecklingssamtal
Terminen inleds med utvecklingssamtal där du som förälder får en möjlighet att träffa handledare tillsammans med ditt barn och gå igenom studieplanen och få målen presenterade. Vi önskar att ni kontinuerligt följer ert barns lärandeutveckling via EDS. Vi vet att samarbetet mellan våra skickliga lärare och er engagerade föräldrar är en lyckad kombination för att eleverna ska lyckas med sina mål och nå så långt som möjligt. I dessa tider kommer utvecklingssamtalen att ske digitalt, vilket vi har fått in en god vana för och det fungerade mycket bra under förra läsåret.

Riktlinjer och förhållningssätt för minskad smittspridning
Vi får fortsatt förhålla oss till att pandemin pågår och jag kommer att hålla er uppdaterade om läget på skolan. Kunskapsskolan följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets riktlinjer. Myndigheterna har gjort bedömningen att undervisningen ska vara på plats i skolan för samtliga elever, distansundervisning ska inte användas som en förebyggande åtgärd. Vi kommer göra allt vi kan för att smittspridningen ska hållas nere, vi uppmanar till handtvätt, det finns handsprit på flera ställen i skolan och vi försöker hålla avstånd, dessutom har vi utökade städrutiner. Vi ber er vårdnadshavare att sjukanmäla ert barn vid minsta symptom såsom feber, snuva eller halsont. Tills vidare får eleverna inte heller lämna skolan och gå upp på stan eller liknande på sina raster. Idrotten kommer att under en period framöver att bedrivas utomhus men utan ombyte och dusch efteråt. Idrottslärarna anpassar givetvis undervisningen utifrån det men uppmanar att eleverna har ändamålsenlig klädsel de dagar de har idrott. Om ni har frågor kring idrotten så får ni gärna kontakta någon av idrottslärarna.

Logga in i Kunskapsporten som vårdnadshavare
Som vårdnadshavare till en elev på Kunskapsskolan kan du logga in och ta del av bland annat ditt barns loggbok och läromedel i Kunskapsporten. Syftet är att underlätta för dig som vårdnadshavare att följa ditt barns skolgång. Observera att du i dagsläget endast kan logga in med BankID.

Gör så här:

  1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www).
  2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med Mobilt BankID.
  3. Klart!

På sidan du som förälder/vårdnadshavare först kommer till i Kunskapsporten finns tips för att komma igång och hitta rätt. För dig som har fler än ett barn hos oss finns möjlighet att välja vilket av dina barn du vill se information för. Saknar du BankID kan du logga in med ditt barns inloggningsuppgifter.

Har du frågor?
Behöver du hjälp att hitta i Kunskapsporten är det en god idé att fråga ditt barn.

För teknisk support, synpunkter och förslag på förbättringar, kontakta: vardnadshavarinloggning@kunskapsskolan.se.

Information/läsårstider/kalendarium
I dessa rektorsbrev som kommer ut regelbundet får du information från mig som rektor om vad som händer på skolan rent allmänt. Arbetslagen skickar information varje vecka om vad som händer för årskursen specifikt.

Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni på vår hemsida. Jag uppmanar er att gå in och läsa där med jämna mellanrum då vi uppdaterar kalendariet löpande. Där hittar du också ledighetsansökan, kontaktuppgifter till elevhälsan och mycket annat.

Om du har frågor och funderingar är du självklart välkommen att kontakta någon av oss medarbetare på skolan, i första hand vänder du dig till ditt barns personliga handledare. Vi gör allt för att ni ska få så snabba svar som möjligt när ni kontaktar oss. Mejl besvaras under arbetstid, vilket är 08.00-16.30 på vardagar. Vi strävar efter att ni ska få svar inom 24 timmar på vardagar och om ni mejlar till oss på kvällar eller helger så svarar vi under nästkommande vardag.

Med hopp om gott samarbete under läsåret!

Med vänlig hälsning
Linda Teske
Rektor, Kunskapsskolan Norrköping
Tel: 0733- 137127
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.