Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan

Rektorsbrev maj 2022

Här kommer några rader från mig om vad som är på gång på skolan så här i sluttampen av terminen och inför nästa läsår. Vi är äntligen tillbaka i ett normalläge efter pandemin som påverkat oss på flera sätt de senaste två åren. Äntligen kan vi planera för en riktig skolavslutning och roliga aktiviteter under den sistan veckan som för niornas del också innebär en avslutningsmiddag.

Bland annat innebär det att vi återigen kan genomföra de nationella proven. Proven är viktiga ut flera aspekter, dels ger de oss ett bra underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete där vi säkerställer att vår undervisning håller en god nivå i förhållande till vårt uppdrag, dels ger de oss ytterligare ett gott underlag för bedömning av elevernas kunskaper. Det är viktigt att vi gör en allsidig, likvärdig och rättvis bedömning. Även om resultatet på nationella prov ska väga tungt är det viktigt att poängtera att det inte helt och hållet styr betygen, lärarna ska beakta all tillgänglig information de har om elevens kunskaper när de sätter betyg.

Resultatet från elev- och föräldraenkäten
Vi har nu fått resultatet från elev- och föräldraenkäterna som genomfördes i mars och det visar ett fortsatt stabilt och högt förtroende för vår skola och arbetssätt vilket vi är oerhört glada över. Jag lovar att återkomma till det i juni och presentera mer detaljer och hur vi kommer att arbeta vidare med våra utvecklingsområden. Precis som elevernas studieresultat är enkäterna viktiga för oss i vårt arbete med att säkerställa god kvalitet i verksamheten.

Planering för nästa läsår och skolavslutning
Samtidigt som vi arbetar intensivt med att få eleverna i mål detta läsår planerar vi givetvis för nästa läsår. Om några veckor kommer vi att träffa de nya sexorna här på skolan då de ska få träffas i sina blivande basgrupper och såklart även få träffa lärare. Allt för att de ska känna sig trygga inför skolstarten i höst.

I slutet av terminen kommer det bli en del schemabrytande aktiviteter såsom

fotbollsturnering, spexvecka och annat som till stor del handlar om att umgås och ha trevligt efter ett intensivt läsår. Skolavslutningen kommer att äga rum torsdagen den 9 juni klockan 15.30 i Renströmmen. Där kan vi äntligen samla alla elever och även vårdnadshavare till elever i årskurs nio. Arbetslagen kommer att informera när det närmar sig, vilken tid eleverna ska komma till skolan den dagen.

Vi hörs igen i juni.

Önskar er en trevlig helg!

Med vänlig hälsning
Linda Teske, rektor, Kunskapsskolan Norrköping
Tel: 0733- 137127, linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.