Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan

Augusti 2022

Hej!

Varmt välkomna till ett nytt läsår på Kunskapsskolan Norrköping och särskilt välkomna hälsas nya elever och vårdnadshavare. Det kan säkert kännas nervöst både för barn och föräldrar inför skolstart, det har vi full förståelse för. Men ni kan vara helt säkra på att vi arbetar stenhårt för att alla ska känna sig trygga och för att vi ska kunna erbjuda en personligt utformad utbildning till alla våra elever. Just trygghet är något som vi lägger särskilt stor vikt vid under skolstarten.

Studieresultat
När vi summerar det förra läsåret kan vi konstatera att eleverna uppnådde riktigt fina studieresultat. Våra elever som gick ut årskurs nio i juni fick ett genomsnittligt meritvärde på hela 283 poäng och 99% var behöriga till gymnasiet. Detta är givetvis mycket glädjande då vi värdesätter gedigna ämneskunskaper och betygen visar att vårt arbete för att utveckla en stark studiekultur i kombination med våra skickliga lärare ger gott resultat. I utvärdering av föregående läsår analyserar vi även betygsutfall kopplat till resultat på nationella prov. Även här visar utfallet att elevernas betyg ligger i linje med deras resultat på de nationella proven vilket är en del av Skolverkets ambitioner om elevernas kunskaper. Det är en kvalitetssäkring som är viktig för oss.

Prioriterade områden
Vi lägger mycket kraft på vårt systematiska kvalitetsarbete under året och i slutet av varje läsår utvärderar vi vårt arbete. Denna analys ligger sedan till grund för kommande läsårs kvalitetsplan. I den lyfter vi varje år fram några prioriterade områden som vi fokuserar extra på och i år kommer vi ha två områden som vi kommer arbeta med. Det ena är ett som kommer att handla om att arbeta med värdegrund och skolkultur. Det kopplar an till social hållbarhet för våra elever, för trots att vi når goda studieresultat ser vi att siffrorna kring elevernas trygghet och trivsel backar. Här kommer vi bland annat att starta terminen med ett arbete i basgrupperna kring dessa frågor och lite senare kommer vi att ha en värdegrundsvecka.

Det andra området handlar om att vidareutveckla ämnesundervisningen där vi bland annat kommer fortsätta med att utveckla undervisningspasset workshop, vi kommer också jobba mycket med planering och struktur för våra elever så att det är tydligt för alla vad de förväntas göra och kunna. Här ryms också implementering av de nya kursplanerna som trätt i kraft inför detta läsår.

Utvecklingssamtal
Terminen inleds i vanlig ordning med utvecklingssamtal där du som vårdnadshavare får en möjlighet att träffa handledare tillsammans med ditt barn och gå igenom studieplanen och få målen presenterade. Vi önskar att ni kontinuerligt följer ert barns lärandeutveckling via EDS. Vi vet att samarbetet mellan våra skickliga lärare och er engagerade vårdnadshavare är en lyckad kombination för att eleverna ska lyckas med sina mål och nå så långt som möjligt.

Information/läsårstider/kalendarium
I dessa rektorsbrev som kommer ut regelbundet får du information från mig som rektor om vad som händer på skolan rent allmänt. Arbetslagen skickar information varje vecka om vad som händer för årskursen specifikt, det kommer till er på fredagar.

Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni på vår hemsida. Jag uppmanar er att gå in och läsa där med jämna mellanrum då vi uppdaterar kalendariet löpande. Där hittar du också ledighetsansökan, kontaktuppgifter till elevhälsan och mycket annat.

Om du har frågor och funderingar är du självklart välkommen att kontakta någon av oss medarbetare på skolan, i första hand vänder du dig till ditt barns personliga handledare. Vi gör allt för att ni ska få så snabba svar som möjligt när ni kontaktar oss. Mejl besvaras under arbetstid, vilket är 08.00-16.30 på vardagar. Vi strävar efter att ni ska få svar inom 24 timmar på vardagar och om ni mejlar till oss på kvällar eller helger så svarar vi under nästkommande vardag.

Med hopp om gott samarbete under läsåret!

Med vänlig hälsning
Linda Teske
Rektor, Kunskapsskolan Norrköping
Tel: 0733- 137127
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.