Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan

Rektorsbrev december 2022

Om några dagar rundar vi av höstterminen och det har arbetas intensivt in i det sista för att komma i mål med uppställda mål. Nu väntar snart ett, förhoppningsvis, avkopplande jullov för att ladda inför nästa termin. Så här i sluttampen av terminen vill jag informera er om två saker.

Betyg
I början på hösten kom det nya allmänna råd om betyg och prövning från Skolverket som reglerar hur betyg ska sättas och det kan vara bra att ni som vårdnadshavare tar del av vad förändringen innebär. Skolverket har bra information på sina hemsida.

För att kunna följa ditt barns skolutveckling är det bra om ni går in på EDS och tittar i de olika ämnena. För att se alla kommentarer i EDS behöver ni logga in via ert barns konto. Sedan de nya bestämmelserna kom, kan det finnas tillfällen då det i matrisen på EDS ser ut som att ett betyg skulle bli exempelvis ett B medan eleven får terminsbetyget C då fler delar av undervisningen och elevens kunskaper har vägts in än bara betygskriterierna som syns i matrisen.

Kommentarerna i EDS kommer i regel efter att en uppgift är bedömd och avslutad, därför är det bäst om eleverna i god tid innan inlämning tar respons på sitt arbete för att kunna få hjälp med vad de kan utveckla. Det är också den typ av feedback som har bäst stöd i våra styrdokument och aktuell forskning om vad som har störst effekt för att utveckla elevernas lärande.

Se gärna på den bifogade filmen från skolverket om hur betygssättning går till. Att sätta betyg

Studiefokus
Som ni vet arbetar vi mycket för att skapa trygghet och en studiefokuserad miljö för att eleverna ska få arbetsro och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Vi har under flera år haft en mobilpolicy för att mobilerna inte ska störa i undervisningen. Många elever har dock med sig mobilen i fickan eller i väskan vilket påverkar deras möjlighet att koncentrera sig helt på inlärning. Efter jul kommer vi att samla in mobilen på morgonsamlingen och lämna tillbaks den på eftermiddagen. Telefonerna kommer att förvaras i mobilhotell och vara inlåsta under skoldagen. Om ni behöver nå era barn under dagen kan ni skicka ett mejl till dem direkt eller kontakta Ullis, vår koordinator, via telefon: 0733-139937.

Vi är generellt sett positiva till användandet av digitala verktyg, men har samtidigt blivit övertygade om att den distraherande faktorn som mobilerna utgör, påverkar koncentrationen, arbetsron och inlärningen. Det finns även stöd i forskning som visar att man presterar bättre om mobilen inte finns i närheten alls. Dessutom har lagstiftningen skärpts i kapitlet som handlar om trygghet och studiero vilket nu ger oss möjlighet att samla in mobiltelefonerna.

Vi har processat detta under hösten och frågan har lyfts i föräldrarådet som var positiva till förändringen. Det har diskuterats i elevrådet också, där framkom många bra frågor men också en hel del synpunkter som vi lyssnar in och besvarar. Bland annat kommer vi att ta fram ett nytt system för betalning i caféet och även köpa in spel så att eleverna har mer att göra på rasterna. Jag hoppas att vi kan samarbeta bra även kring detta.

Vårterminen börjar igen måndagen den 9 jan klockan 10.00 och tills dess hoppas jag att alla får en avkopplande ledighet.

Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Med vänlig hälsning
Linda Teske, rektor, Kunskapsskolan Norrköping
Tel: 0733- 137127, linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.